วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เทคนิคแยกเสียภาคเสียงหรือภาคจังเกิลด้วยVCDโดยไม่ต้องลอยขาทีวีGOLDSTARแท่นMC-41A

เทคนิคแยกเสียภาคเสียงหรือภาคจังเกิลด้วยVCDโดยไม่ต้องลอยขาทีวีGOLDSTARแท่นMC-41A
30/12/2557 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เทคนิคแยกเสียภาคเสียงหรือภาคจังเกิลด้วยVCDโดยไม่ต้องลอยขาทีวีGOLDSTARแท่นMC-41A

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้

ทีวีGOLDSTARแท่นMC-41A
ไอซีจังเกิลเบอร์ TA8690AN
ไอซีเสียงเบอร์ TA2006

อาการมีเสียงเบามากแทบจะไม่ได้ยิน

ไฟICเสียง TDA2006
ขา1 =12.2 V  NON INVERTING INPUT(+)
ขา2 =12.2 V  INVERTING INPUT(-)
ขา3 =0 V      GROUND
ขา4 =12.2 V  OUTPUT
ขา5 =24.8 V  VCC
วัดแล้วได้ค่าใกล้เคียงแสดงว่าไฟดี

จากนั้นใช้เครื่องเล่นVCDหรือDVD
ในการแยกว่าเสียที่ภาคใด
การแยกไม่ต้องลอยขาใดๆออก

เอาสายคีบสีแดง
จับที่ขา53 SOUND OUT(TA8690AN)
หรือซีคัปปลิ้งตำแหน่งC609 ขั้ว-
แล้วเอาสายคีบสีดำจับที่กราวด์หลอดหรือกราวด์จูนเนอร์

จากนั้นเปิดเครื่องเล่นVCDหรือDVD
แล้วนำสัญญาณเสียงจากVCD สายสีแดงหรือสีขาวก็ได้
ที่ขั้วสายAVเสียง จะประกอบด้วย
ส่วนปลอก (ขั้ว-หรือกราวด์)
ส่วนเข็ม (ขั้ว+หรือสัญญาณเสียง)

แล้วนำสายคีบสีแดงจับที่เข็ม (ขั้ว+สัญญาณเสียง)
แล้วนำสายคีบสีดำจับที่ปลอก (ขั้ว-กราวด์)
ถ้ามีเสียงออกก็แสดงว่าเสียที่ภาคไอซีจังเกิล
ถ้าไม่มีเสียงออกก็แสดงว่าเสียที่ภาคไอซีเสียง
ในการทดลองครั้งนี้ปรากฏว่าเสียงดัง
แสดงว่าเสียที่ภาคไอซีจังเกิลเบอร์TA8690AN

จากนั้นนำมิเตอร์เข็ม ตั้งย่าน10ACV
สายสีแดงเสียบที่รูOUTPUT
จับสัญญาณเสียงที่ไอซีจังเกิลขา53 SOUND OUT
ถ้าดีจะต้องมีความแรงของสัญญาณประมาณ0.8ACV
ถ้ามีเสียงออกลำโพงจะได้ประมาณ1.2ACV
เพิ่มขึ้น0.4ACV
ถ้าเข็มไม่ขึ้นหรือแทบไม่ขึ้นก็แสดงว่าเสียที่ภาคไอซีจังเกิล
ชอบเสียเซรามิคฟิลเตอร์5.5(SIF) อยู่ที่ขา4กับขา5
หลังจากเปลี่ยนเซรามิคฟิลเตอร์5.5(SIF)ราคาตัวละ10บาท
ก็มีเสียงออกแล้วใช้ได้

IC เสียง TDA2006 มี5ขา
ขา1 NON INVERTING INPUT = ขั้วบวก
แปลตรงๆว่า ขาเข้าไม่กลับขั้ว
หมายถึงขาเข้า+ ขาออก+, ขาเข้า-ขาออก-

ขา2 INVERTING INPUT = ขั้วลบ
แปลตรงๆว่า ขาเข้ากลับขั้ว
หมายถึงขาเข้า+ขาออก-, ขาเข้า-ขาออก+

ขา3 –VS = ไฟลบ (-) ต่อลงกราวด์
ขา4 OUTPUT = สัญญาณขาออก
ขา5 +VS = ไฟบวก (+)แหล่งจ่าย

SIF ย่อมาจาก  Sound intermediate frequency
แปลว่า ความถี่เสียงปานกลาง
หรือเรียกว่าเซรามิคฟิลเตอร์5.5
5.5 หมายถึง 5.5 MHZ


วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เทคนิคแยกเสียภาคเสียงหรือภาคจังเกิลดัวยมิเตอร์เข็มวัดความแรงความถี่ทีวีGOLDSTARแท่นMC-41A
เทคนิคแยกเสียภาคเสียงหรือภาคจังเกิลดัวยมิเตอร์เข็มวัดความแรงความถี่ทีวีGOLDSTARแท่นMC-41A
30/12/2557 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เทคนิคแยกเสียภาคเสียงหรือภาคจังเกิลดัวยมิเตอร์เข็มวัดความแรงความถี่ทีวีGOLDSTARแท่นMC-41A

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้

ทีวีGOLDSTARแท่นMC-41A
ไอซีจังเกิลเบอร์ TA8690AN
ไอซีเสียงเบอร์ TA2006

อาการมีเสียงเบามากแทบจะไม่ได้ยิน

วัดลำโพง มิเตอร์เข็ม ตั้งย่านX1
ย่านนี้มีไฟออกมาจากตัวมิเตอร์ 3โวลท์150MA
เขี่ยที่ขั้วลำโพงปรากฏว่ามีเสียงดัง
แล้ววัดได้ประมาณ8โอมห์ แสดงว่าลำโพงไม่เสีย
ลำโพงขนาด8โอมห์

ไฟICเสียง TDA2006
ขา1 =12.2 V  NON INVERTING INPUT(+)
ขา2 =12.2 V  INVERTING INPUT(-)
ขา3 =0 V      GROUND
ขา4 =12.2 V  OUTPUT
ขา5 =24.8 V  VCC
วัดแล้วได้ค่าใกล้เคียงแสดงว่าไฟดี

จากนั้นนำมิเตอร์เข็ม ตั้งย่าน10ACV
สายสีแดงเสียบที่รูOUTPUT
จับสัญญาณเสียงที่ไอซีจังเกิลขา53 SOUND OUT
ถ้าดีจะต้องมีความแรงของสัญญาณประมาณ0.8ACV
ถ้ามีเสียงออกลำโพงจะได้ประมาณ1.2ACV
เพิ่มขึ้น0.4ACV
ถ้าเข็มไม่ขึ้นหรือแทบไม่ขึ้นก็แสดงว่าเสียที่ภาคไอซีจังเกิล
ชอบเสียเซรามิคฟิลเตอร์5.5(SIF) อยู่ที่ขา4กับขา5

IC เสียง TDA2006 มี5ขา
ขา1 NON INVERTING INPUT = ขั้วบวก
แปลตรงๆว่า ขาเข้าไม่กลับขั้ว
หมายถึงขาเข้า+ ขาออก+, ขาเข้า-ขาออก-

ขา2 INVERTING INPUT = ขั้วลบ
แปลตรงๆว่า ขาเข้ากลับขั้ว
หมายถึงขาเข้า+ขาออก-, ขาเข้า-ขาออก+

ขา3 –VS = ไฟลบ (-) ต่อลงกราวด์
ขา4 OUTPUT = สัญญาณขาออก
ขา5 +VS = ไฟบวก (+)แหล่งจ่าย

SIF ย่อมาจาก  Sound intermediate frequency
แปลว่า ความถี่เสียงปานกลาง
หรือเรียกว่าเซรามิคฟิลเตอร์5.5
5.5 หมายถึง 5.5 MHZ


วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ไม่มีเสียงเสียงเบาเสียงบี้ทีวีGOLDSTARแท่นMC-41A

ไม่มีเสียงเสียงเบาเสียงบี้ทีวีGOLDSTARแท่นMC-41A
29/12/2557 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ไม่มีเสียงเสียงเบาเสียงบี้ทีวีGOLDSTARแท่นMC-41A

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้

ทีวีGOLDSTARแท่นMC-41A
ไอซีจังเกิลเบอร์ TA8690AN
ไอซีเสียงเบอร์ TA2006

อาการมีเสียงเบามากแทบจะไม่ได้ยิน

วัดลำโพง มิเตอร์เข็ม ตั้งย่านX1
ย่านนี้มีไฟออกมาจากตัวมิเตอร์ 3โวลท์150MA
เขี่ยที่ขั้วลำโพงปรากฏว่ามีเสียงดัง
แล้ววัดได้ประมาณ8โอมห์ แสดงว่าลำโพงไม่เสีย
ลำโพงขนาด8โอมห์

ไฟICเสียง TDA2006
ขา1 =12.2 V  NON INVERTING INPUT(+)
ขา2 =12.2 V  INVERTING INPUT(-)
ขา3 =0 V      GROUND
ขา4 =12.2 V  OUTPUT
ขา5 =24.8 V  VCC
วัดแล้วได้ค่าใกล้เคียงแสดงว่าไฟดี

จากนั้นนำมิเตอร์เข็ม ตั้งย่าน10ACV
สายสีแดงเสียบที่รูOUTPUT
จับสัญญาณเสียงที่ไอซีจังเกิลขา53 SOUND OUT
ถ้าเข็มไม่ขึ้นหรือแทบไม่ขึ้นก็แสดงว่าเสียที่ภาคไอซีจังเกิล
ชอบเสียเซรามิคฟิลเตอร์5.5(SIF) อยู่ที่ขา4กับขา5
ถ้าดีจะต้องมีความแรงของสัญญาณประมาณ0.8ACV
ถ้ามีเสียงออกลำโพงจะได้ประมาณ1.2ACV
เพิ่มขึ้น0.4ACV

IC เสียง TDA2006 มี5ขา
ขา1 NON INVERTING INPUT = ขั้วบวก
แปลตรงๆว่า ขาเข้าไม่กลับขั้ว
หมายถึงขาเข้า+ ขาออก+, ขาเข้า-ขาออก-

ขา2 INVERTING INPUT = ขั้วลบ
แปลตรงๆว่า ขาเข้ากลับขั้ว
หมายถึงขาเข้า+ขาออก-, ขาเข้า-ขาออก+

ขา3 –VS = ไฟลบ (-) ต่อลงกราวด์
ขา4 OUTPUT = สัญญาณขาออก
ขา5 +VS = ไฟบวก (+)แหล่งจ่าย

SIF ย่อมาจาก  Sound intermediate frequency
แปลว่า ความถี่เสียงปานกลาง
หรือเรียกว่าเซรามิคฟิลเตอร์5.5
5.5 หมายถึง 5.5 MHZ


วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ปรับจูนช่องทีวี GOLDSTARรุ่นCA-14B96
ปรับจูนช่องทีวี GOLDSTARรุ่นCA-14B96
28/12/2557 SONGHAI PRAPATRUNGSEE
ปรับจูนช่องทีวี GOLDSTARรุ่นCA-14B96

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
เพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ทีวีประเทศไทย
ระบบภาพ ใช้ระบบPAL หรืออัตโนมัติ
ถ้าใช้ระบบNTSC จะไม่มีสี กลายเป็นภาพขาวดำ

ระบบเสียง ใช้ระบบ BG
ถ้าใช้ระบบอื่นจะทำให้เสียงซ่า
และอาจทำให้ภาพไม่สวยหรือไม่มีสีด้วย

ช่อง5 อยู่ย่าน VHF-H ความถี่ 175.25MHZ
ช่อง7 อยู่ย่าน VHF-H ความถี่ 189.25MHZ
ช่อง9 อยู่ย่าน VHF-H ความถี่ 203.25MHZ
ช่อง11 อยู่ย่าน VHF-H ความถี่ 217.25MHZ
ช่องITV อยู่ย่าน UHF ความถี่ 535.25MHZ
ช่อง3 อยู่ย่าน UHF ความถี่ 559.25MHZ

1.ปุ่ม MENU เลือกรายการ
2.ปุ่ม OK ตกลง
3.ปุ่ม เลี่อนซ้าย(VOL-) ลดค่า
4.ปุ่ม เลี่อนขวา(VOL+) เพิ่มค่า
5.ปุ่ม เลี่อนลง(PR-) เลื่อนลง
6.ปุ่ม เลี่อนขึ้น(PR+) เลื่อนขึ้น

ปรับจูนช่องแบบ อัตโนมัติ(Auto Program)
กดปุ่มเมนู ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอ Fine Tune
กดปุ่มเลื่อนลงมาที่ Auto Program
กดปุ่มOK จากนั้นทีวีก็จะตั้งช่องไปเรื่อยๆจนครบทุกช่อง
เท่านี้ก็เสร็จแล้ว

ปรับจูนช่องแบบ เลือกเอง(Manual Search)
สามารถตั้งช่องให้ตรงกับตัวเลขได้
กดปุ่มเมนู ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอ Fine Tune
กดปุ่มเลื่อนลงมาที่ Manual Search
กดปุ่มOK
แล้วกดปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อเลือกรายการ
กดปุ่มเลื่อนซ้ายเพื่อลดค่า กดปุ่มเลื่อนขวาเพื่อเพิ่มค่า
Program 7 หมายถึง ช่อง7
Band VHF-H หมายถึง ย่าน VHF-H
Search หมายถึง ค้นหา
กดปุ่มเลื่อนขวาก็จะจูนหาช่องที่มีความถี่ที่สูงกว่าให้ทันที
กดปุ่มเลื่อนซ้ายก็จะจูนหาช่องที่มีความถี่ที่ต่ำกว่าให้ทันที
กดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอช่องที่ต้องการ
Skip/Store หมายถึง ข้ามช่อง/เก็บช่อง
กดปุ่มเลื่อนขวาจะเป็นStore หมายถึงช่องนี้จะปรากฏให้เห็น
กดปุ่มเลื่อนซ้ายจะเป็นSkip หมายถึงช่องนี้จะไม่ปรากฏให้เห็น

ช่อง5  7  9  11 อยู่ย่าน VHF-H
ช่อง ITV กับ ช่อง3 อยู่ย่าน UHF
ช่อง5 จะมีความถี่ต่ำที่สุด
ช่อง3 จะมีความถี่สูงที่สุด ตามลำดับ


วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เปลี่ยนชื่อในยูทูปYOUTUBEและGOOGLE PLUS

เปลี่ยนชื่อในยูทูปYOUTUBEและGOOGLE PLUS
25/12/2557 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เปลี่ยนชื่อในยูทูปYOUTUBEและGOOGLE PLUS

1.เข้าไปในYOUTUBE
2.คลิก ที่รูปภาพหน้าของเรา
3.คลิก รูปเฟือง(การตั้งค่า)
4.คลิก แก้ไขบนGOOGLE+(ภาพรวม/ข้อมูลบัญชี)
5.คลิก ที่ชื่อในGOOGLE+
6.คลิก เปลี่ยนชื่อ จากนั้นเปลี่ยนชื่อตามที่ต้องการ
7.คลิก บันทึก
8.คลิก เปลี่ยนชื่อ

เท่านี้ชื่อก็เปลี่ยนหมดแล้ว
หมายถึง เปลี่ยนทั้งYOUTUBEและGOOGLE+ 

วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าจากอีเบย์ebayในกรณีจ่ายเงินไปแล้วAT89C2051-24PU

ยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าจากอีเบย์ebayในกรณีจ่ายเงินไปแล้วAT89C2051-24PU
23/12/2557 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าจากอีเบย์ebayในกรณีจ่ายเงินไปแล้วAT89C2051-24PU

ถ้าอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่ง
ให้ใช้เบราว์เซอร์ Chrome Browser ของGOOGLE
จากนั้นคลิกขวาในหน้าที่ต้องการจะแปล
เท่านี้ก็จะได้ภาษาไทยแล้ว
ถ้าต้องการกลับเป็นภาษาอังกฤษ
ให้คลิกรีเฟรชหรือลูกศรย้อนกลับตรงมุมซ้ายบน

1.เข้าไปในEBAY
2.ลงชื่อเข้าใช้(SIGN IN)
3.คลิกที่ รูประฆัง(NOTIFICATIION)อยู่มุมบนขวามือ
4.คลิกที่ ชื่อสินค้า ที่เราต้องการจะยกเลิก
5.คลิกที่ชื่อ ผู้ขาย(SELLER)
6.คลิก ติดต่อ(Contact) อยู่ขวามือตรงกลาง
7.จากนั้นติ๊กตรงช่อง ขอการยกเลิกคำสั่งนี้
(Request to cancel this order (1))
8.จากนั้นคลิก ติดต่อผู้ขายได้(Contact the seller)
ในข้อความยกเลิกคำสั่ง
9.เขียนข้อความยกเลิก
ถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษ
ก็เข้าไปที่ GOOGLEแปลภาษา
จากนั้นพิมพ์เป็นภาษาไทยดังนี้
ผมเสียใจ ผมสั่งผิดพลาด ผมขอยกเลิกสินค้านี้
จากนั้นคลิกภาษาไทย
และตรงช่องคำแปลให้คลิกที่ภาษาอังกฤษ
จากนั้นCOPYคำภาษาอังกฤษที่แปลแล้ว
ไปใส่ในช่องข้อความที่ติดต่อผู้ขาย
10.ติ๊กตรงช่อง ส่งสำเนาไปยังที่อยู่อีเมลของฉัน
(Send a copy to my email address)
11.คลิก ส่ง(Send)
หลังจากคลิกส่ง จะขึ้นข้อความว่าเราได้ส่งข้อความแล้ว
พร้อมรายละเอียดสินค้า
และข้อความที่เราส่งก็จะไปอยู่ในEMAILของเราด้วย

ไม่เกิน2วันก็จะมีการยกเลิกสินค้านี้จากผู้ขาย
ในกรณีของผมหลังจากส่งข้อความ 6ชั่วโมง
ทางผู้ขายก็ยกเลิกให้แล้ว

ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่ยกเลิกครับ
เพราะทางผู้ขายจะกลัวการให้คะแนนลบมากที่สุด

หรืออีกทางเข้าไปที่ PayPal เพื่อยกเลิก
ก็ได้ ทำดังนี้
1.เข้า PayPal
2.ลงชื่อเข้าใช้(Sign in)
3.คลิก ประวัติการทำรายการ
4.ดูตรงช่อง สถานะการชำระเงิน
ถ้ามีคำว่า ยกเลิก ก็สามารถยกเลิกที่ตรงนี้ได้เลย
แต่ถ้า เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้
ต้องไปยกเลิกที่ผู้ขายเท่านั้น ทำตามขั้นตอนด้านบน

ในกรณีของผมหลังจากส่งข้อความยกเลิก 6ชั่วโมง
ทาง ebay
ได้ส่งEMAILมาว่าผู้ขายได้ยกเลิกให้เรียบร้อยแล้ว
และได้โอนเงินมาให้PayPalแล้ว

เข้าไปตรวจที่PayPal
1.เข้า PayPal
2.ลงชื่อเข้าใช้(Sign in)
3.คลิก ประวัติการทำรายการ
4.คลิก รายละเอียด การคืนเงิน
จะแจ้งว่าได้โอนเงินเข้าหมายเลขบัตรเดบิตของเราแล้ว
โดยจะแจ้งหมายเลขบัตรแค่4ตัวหลังของเรา
เพื่อความปลอดภัย
แต่เงินจะยังไม่ได้เข้ามาในบัตรเดบิตVisa
ต้องใช้เวลาประมาณ2วันทำการ
แต่ของผมใช้เวลา1วันครึ่ง ของผมติดวันอาทิตย์1วัน

ของผมเป็นบัตรเดบิต Visa ของธนาคารกรุงเทพ
เข้าไปเช็คในอินเทอร์เนท
เข้าไปที่ บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง – ธนาคารกรุงเทพ
แล้วคลิก LOG ON
จากนั้นคลิก เข้าสู่ระบบ
จากนั้นคลิก หมายเลขบัญชีของเรา
ก็จะมียอดเงินโอน(CreDit)เข้ามาในบัญชีของเราแล้ว
และการโอนเงินเข้ามาจะเป็นยอดจำนวนเงินที่เราส่งไป
หมายความว่าเงินคืนมาเต็มๆนั่นเอง

วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ซื้อของอีเบย์ebay AT89C2051-24PI

ซื้อของอีเบย์ebay AT89C2051-24PI
28/12/2557 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ซื้อของอีเบย์ebay AT89C2051-24PI

1.เข้าไปที่เว็ปไซค์ ebay.com
2.คลิก Sign in เข้าสู่ระบบ
3.พิมพ์ของที่ต้องการซื้อที่ช่องค้นหา(SEARCH)
4.ดูว่าของผู้ขาย(Seller)ใดราคถูก
และต้องเลือกที่เป็น Free international shipping
หมายถึงฟรีค่าขนส่ง
และต้องเลือกผู้ขาย(Seller) ที่เป็น Top-rated seller
เพื่อป้องกันความผิดหวังในการซื้อสินค้า
5.คลิกที่สินค้าที่ต้องการซื้อ
6.คลิกที่ชื่อ ผู้ขาย(Seller)เพื่อดูรายละเอียดว่า
มีคนให้คะแนน+ เท่าไร
มีคนให้คะแนนเป็นกลาง เท่าไร
มีคนให้คะแนน- เท่าไร
ถ้าให้คะแนน+ก็แสดงว่าดี
ถ้าเป็นกลางก็แสดงว่าผู้ซื้อไม่ได้ออกความคิดเห็น
ถ้าให้คะแนน-ก็แสดงว่าไม่ดี
7.ถ้าตัดสินใจซื้อก็คลิกย้อนกลับไปหน้าเดิม
ตรงลูกศรชี้ไปทางซ้าย หัวมุมบนด้านซ้าย
จากนั้นคลิก Buy It Now
หลังจากนั้นอ่านรายละเอียด ที่อยู่ และราคาอีกครั้ง
จากนั้นเลือกการชำระเงิน
ส่วนของผมเลือกPayPal
8.คลิก Continue เข้าสู่การชำระเงินด้วยPayPal
9.คลิก เข้าสู่ระบบ PayPal
10.คลิก ยืนยันและชำระเงิน
เท่านี้ การสั่งซื้อก็เสร็จแล้ว

ของผมเป็นบัตรเดบิตVisa ของธนาคารกรุงเทพ
เข้าไปเช็คในอินเทอร์เนท
เข้าไปที่ บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง – ธนาคารกรุงเทพ
แล้วคลิก LOG ON
จากนั้นคลิก เข้าสู่ระบบ
จากนั้นคลิก หมายเลขบัญชีของเรา
ก็จะมีการตัดยอดเงินออกไปแล้ว

หรือจะเข้าไปในEMAILก็ได้
จะมีการแจ้งการตัดเงินจากบัญชีของเรา
และแจ้งที่อยู่ในการจัดส่ง