วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2559

ใชังานง่ายสะดวกผ้าม่านที่ทุกคนสามารถติดตั้งได้เอง

Tv Audio / Video Gaming Gadgets


ใชังานง่ายสะดวกผ้าม่านที่ทุกคนสามารถติดตั้งได้เอง
8/1/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ใชังานง่ายสะดวกผ้าม่านที่ทุกคนสามารถติดตั้งได้เอง

ท่อ4หุน1เส้น ราคา 47บาท
ก้ามปู 2ตัว 7บาท
ก๊อกอุด 2ตัว 12บาท
พุกเบอร์7  2ตัว
ตะปูควง2ตัว
รวมเป็นเงินประมาณ 66 บาท

ส่วนผ้าม่านราคา ผืนละ70บาท
2ผืนติดกัน เท่ากับ 140บาท
ผ้าม่านเป็นแบบผ้าไหมญี่ปุ่น
ขนาดกว้าง 85 X 85ซม.
สูง 130 ซม.

85ซม. เท่ากับ 1ผืน
1คู่ เท่ากับ 2ผืน 170ซม.

เชิญดูวิดีโอประกอบครับ!
ไม่มีความคิดเห็น: