วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

หยอดไม่ลงตัวหยอดเหรียญล่อSG ตอน2เทคนิคหยอดได้ทุกเหรียญ

Toy & Babiesหยอดไม่ลงตัวหยอดเหรียญล่อ
SG ตอน2เทคนิคหยอดได้ทุกเหรียญ
12/8/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
หยอดไม่ลงตัวหยอดเหรียญล่อSG ตอน2เทคนิคหยอดได้ทุกเหรียญ
การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้

เชิญดูวีดีโอครับ!

ไม่มีความคิดเห็น: