วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

ตัวหยอดเหรียญล่อSG ตอน3สรุปตัวเสียหยอดเหรียญติดขัด

Toy & Babiesตัวหยอดเหรียญล่อSG ตอน3สรุปตัวเสียหยอดเหรียญติดขัด
25/1/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ตัวหยอดเหรียญล่อSG ตอน3สรุปตัวเสียหยอดเหรียญติดขัด

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

สรุปตัวเสีย
อาการหยอดเหรียญแล้วติดขัด
เกิดจากมีหยากไย่มาเกาะบริเวณเหล็กชะลอเหรียญ
ทำให้เหรียญหยอดแล้วไหลลงช้า
ทำให้เหรียญที่หยอดตามมา ตามมาทัน
ทำให้เหรียญซ้อนติดกัน
เป็นเหตุให้เหรียญติดนั่นเอง

แก้ไขโดยเอาหยากไย่ออก
แล้วเช็ดทำความสะอาดเหล็กชะลอเหรียญ
เท่านี้ก็สามารถใช้งานต่อไปได้แล้วครับ

เชิญดูวีดีโอครับ!

ไม่มีความคิดเห็น: