วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

สาเหตุเพลิงไหม้รถยนต์จากฟิวส์ไม่ได้มาตรฐานThe cause of fire vehicles from non-standard fuses


Toy & Babies


สาเหตุเพลิงไหม้รถยนต์จากฟิวส์ไม่ได้มาตรฐานThe cause of fire vehicles from non-standard fuses
29/6/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
สาเหตุเพลิงไหม้รถยนต์จากฟิวส์ไม่ได้มาตรฐานThe cause of fire vehicles from non-standard fuses

สาเหตุเพลิงไหม้รถยนต์จากฟิวส์ไม่ได้มาตรฐาน หรือฟิวส์ที่เกินขนาด

ฟิวส์ทีไม่ได้มาตรฐานหรือฟิวส์ที่เกินขนาดจะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์
เช่นเครื่องเสียง วิทยุ และอีนๆ เวลามีการช็อทภายในฟิวส์จะไม่ขาด
ทำให้เกิดเพลิงไหม้ในรถยนต์ขึ้นมาได้
หรือการที่ช่างใส่ฟิวส์ที่มีขนาดแอมป์สูงกว่าเดิม
เพื่อไม่ให้ฟิวส์ขาดง่าย
เป็นเหตุให้เพลิงไหม้รถยนต์ เป็นสาเหตุต้นๆของเพลิงไหม้ในรถยนต์

ฟิวส์ที่ได้มาตรฐานจะต้องมีหน่วยงานรับรอง
เช่น มีคำว่าCEติดอยู่ที่ตัวฟิวส์ เพื่อแสดงว่าฟิวส์ผ่านการตรวจสอบแล้ว
CE ย่อมาจาก Conformite Europeene (ภาษาฝรั่งเศส)
หรือ European Conformity (ภาษาอังกฤษ)
แปลว่า มาตรฐานยุโรป
ถ้าหาไม่ได้ก็ต้องใช้ฟิวส์ที่มียี่ห้อที่เชื่อถือได้หรือมีการรับรองอื่นๆ
ก็สามารถใช้แทนได้เหมือนกัน
แต่ห้ามใช้ฟิวส์ที่มีแอมป์สูงกว่าเดิมโดยเด็ดขาด

การใช้ฟิวส์ตามขนาดเดิมของมัน
จะทำให้เมื่อมีการช็อทหรือมีการกินกระแสที่มากกว่าปกติ
ฟิวส์ก็จะขาดเป็นการป้องกันเพลิงไหม้
เพราะถ้ามีการกินกระแสผิดปกติในเครื่องเสียงรถยนต์หรืออื่นๆ
ก็จะทำให้เกิดความร้อนภายในเครื่องเล่นเพิ่มมากขึ้น
บวกกับเมื่อเป็นรถเก่าที่ใช้งานมายาวนานหลายปี
ก็จะมีฝุ่นมาเกาะที่บริเวณช่องระบายความร้อน
ของเครื่องเล่นต่างๆเป็นจำนวนมากทำให้เกิดการอุดตัน
ซึ่งทำให้การระบายความร้อนภายในเครื่องเล่นหรืออื่นๆ
ระบายความร้อนออกได้ไม่ทัน
ทำให้ความร้อนที่เกิดขึ้นจากการช็อทพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
หรือที่นิยมเรียกกันว่าความร้อนสะสม
อุณหภูมิจะสะสมสูงขึ้นเรื่อยๆ
พอถึงจุดๆหนึ่งก็จะทำให้เกิดไฟลุกขึ้นที่เครื่องเล่นเหล่านั้น
ทำให้วัสดุที่มีการติดไฟได้ง่าย
ที่อยู่ใกล้เครื่องเล่นเหล่านั้นติดไฟ
เกิดเพลิงไหม้ภายในรถยนต์อย่างรวดเร็ว
จนอาจทำให้เสียชีวิตและทรัพย์สิน
และยิ่งเป็นรถที่ใช้แก๊สก็ยิ่งอันตรายเพิ่มขึ้น
จากการระเบิดของแก๊สอีกด้วย

วิธีป้องกัน
ต้องใช้ฟิวส์ที่ผ่านการรับรองที่มีคำว่าCEตีประทับอยู่ที่ตัวฟิวส์
หรือเป็นยี่ห้อที่เชื่อถือได้แทนก็ได้
แต่ห้ามใช้ฟิวส์ที่มีค่าแอมป์สูงกว่าของเดิมอย่างเด็ดขาด
เพราะว่าเครื่องเล่นภายในรถเกิดเพลิงไหม้แล้ว
ฟิวส์ก็ยังไม่ขาดครับ
แต่ถ้าเป็นฟิวส์ขนาดเดิมและได้มาตรฐาน
ฟิวส์ก็จะขาดและตัดไฟ ทำให้ไม่เกิดเพลิงไหม้ในรถยนต์นั่นเอง

เชิญดูคลิปวีดีโอประกอบครับ

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559

สาเหตุเพลิงไหม้จากสายไฟรถยนต์บ้านและการป้องกันThe cause of the fire wire


Home & Living


สาเหตุเพลิงไหม้จากสายไฟรถยนต์บ้านและการป้องกันThe cause of the fire wire
28/6/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
สาเหตุเพลิงไหม้จากสายไฟรถยนต์บ้านและการป้องกันThe cause of the fire wire

สาเหตุเพลิงไหม้จากสายไฟรถยนต์บ้านและการป้องกัน

ในขั้นตอนการผลิดสายไฟนั้น เขาจะใช้วัสดุที่ไม่ติดไฟง่าย
เพื่อป้องกันไฟไหม้
แต่เมื่อสายไฟถูกใช้งาน
ก็จะเกิดความร้อนขึ้นที่สายไฟมากน้อยขึ้นอยู่กับโหลด
หรืออุปกรณ์ที่เราใช้งาน
ถ้าใช้โหลดมากหรือใช้กระแสมากสายไฟก็ยิ่งเสื่อมสภาพเร็วขึ้นตามโหลด
เมื่อผ่านไปหลายๆปีก็จะทำให้เปลือกสายไฟเสื่อมสภาพ
กลายเป็นวัสดุที่สามารถติดไฟได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม
เมื่อสายไฟในอุปกรณ์ที่พันไว้หรือบัดกรีไว้ปริ๊นท์แตกหลวม
ก็จะเกิดการสปาร์คไฟแล็ปแป๊ปๆ
ตลอดเวลาที่เราเปิดใช้งานทำให้ เกิดความร้อนที่สูงขึ้นกว่าปกติ
บวกกับฝุ่นที่เกาะอยู่ทำให้การระบายความร้อนได้ไม่ดี
ทำให้ความร้อนเกิดการสะสมจนเกิดเป็นไฟลุกขึ้นมาจากอุปกรณนั้นโดยตรง
ทำให้สิ่งที่ติดไฟง่ายที่อยู่ใกล้กับอุปกรณ์นั้นหรือสายไฟนั้นเกิดไฟลุกขึ้นมาได้

หรือสายไฟบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวบ่อยๆ
สายไฟก็จะสามารถขาดใน ทำให้เกิดการสปาร์คไฟแล็บภายในสายไฟ
ทำให้เกิดความร้อนสะสมเนื่องจากไม่สามารถระบายความร้อนออกได้
ทำให้ความร้อนพุ่งขึ้นอย่างมหาศาล
ทำให้เกิดไฟลุกที่เปลือกสายไฟและไฟก็จะวิ่งตามเปลือกไป
และเมื่อมีวัสดุไวไฟอยู่ใกล้กับสายไฟก็จะเกิดเพลิงไหม้ในรถยนต์ได้
หรือไฟไหม้บ้านได้นั่นเอง

ในกรณีสายไฟภายในบ้าน
ผมมีประสพการณ์ตอนเด็กอายุประมาณ12ปี
ไปเที่ยวบ้านญาติ เจอไฟลุกที่สายไฟภายในบ้าน
ลักษณะไฟวิ่งไปตามเปลือกสายไฟ
โชคดีที่ไม่มีวัสดุไวไฟอยู่ใกล้กับสายไฟ
เมื่อไฟวิ่งไปสุดทางก็ดับไปนั่นเอง

การป้องกัน ง่ายๆคือการสังเกตุสายไฟ
ถ้าสายไฟสีขาวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลไหม้
ก็แสดงว่าฉนวนหุ้มสายไฟเสื่อมสภาพ
และนั่นจะกลายเป็นเชื้อเพลิงหรือวัสดุไวไฟแล้ว
ให้ทำการเปลี่ยนสายไฟใหม่
และตรวจจุดต่อ หรือจุดพันสายไฟให้อยู่ในสภาพแน่นหนา
ไม่หลวมเพราะนั่นจะทำให้เกิดการสปาร์ค
และควรทำความสะอาดอย่าให้มีฝุ่นหรือน้ำมันเกาะอุปกรณ์และสายไฟ
เพราะนั่นจะทำให้เกิดความร้อนสะสมอุณหภูมิสูงขึ้น
ทำให้ไฟลุกขึ้นมาได้นั่นเอง
อย่านำวัสดุที่ติดไฟง่ายหรือไวไฟ มาวางอยู่ใกล้สายไฟ
เท่านี้ก็จะเป็นการป้องกันเพลิงไหม้จากสายไฟได้แล้ว

เชิญดูคลิปวีดีโอประกอบครับ
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

สาเหตุเพลิงไหม้อัคคีภัยจากนีออนและการป้องกันThe cause of the fire protection neon


Camera


สาเหตุเพลิงไหม้อัคคีภัยจากนีออนและการป้องกันThe cause of the fire protection neon
27/6/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
สาเหตุเพลิงไหม้อัคคีภัยจากนีออนและการป้องกันThe cause of the fire protection neon

สาเหตุเพลิงไหม้จากนีออนและการป้องกัน
ในขั้นตอนการผลิดนีออนนั้น เขาจะใช้วัสดุที่ไม่ติดไฟง่าย
เพื่อป้องกันไฟไหม้
แต่เมื่อนีออนถูกใช้งาน
ที่หัวรางจะมีความร้อนเกิดขึ้น
และเมื่อเวลาผ่านไปหลายปี
ก็จะทำให้พลาสติกหัวท้ายของรางนีออนเสื่อมสภาพ
พร้อมกับน้ำมันที่เราทำกับข้าวเข้าไปสะสมนานหลายปี
หรือน้ำมันจากรถที่วิ่งไปวิ่งมาที่ปะปนมาในอากาศจากท่อไอเสีย

เมื่อใช้ไปหลายปีขั้วนีออนก็จะเริ่มหลวม
และเกิดการสปาร์คไฟแล็ปแป๊ปๆ
ตลอดเวลาที่เราเปิดใช้งานทำให้ เกิดความร้อนที่สูงขึ้นกว่าปกติ
จนทำให้ที่หัวรางทีสัมผัสกับนีออนบิดเบี้ยว และเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลไหม้
และเมื่อถึงจุดๆหนึ่งก็จะทำให้ไฟลุกขึ้นที่หัวรางนีออน
จากที่หัวรางเป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟง่าย แต่เมื่อใช้งานไปหลายปี
ทำให้พลาสติกนั้นเสื่อมสภพกลายเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถติดไฟได้ง่าย
ทำให้เกิดไฟลุกขึ้นได้นั่นเอง

และเมื่อเกิดไฟลุกขึ้นที่หัวรางแล้ว
ก็จะทำให้พลาสติกที่หัวรางยุบตัวบิดเบี้ยวและทำให้ขาดออกจากกัน
ทำให้เศษพลาสติกหัวรางที่ติดไฟมาด้วยตกลงมา
ถ้าตกลงที่ปูนก็ไฟไม่ลุกครับ
แต่ถ้าตกลงมาที่กองเสื้อผ้าหรือวัสดุไวไฟก็จะทำให้เกิดไฟลุกขึ้นทันที

การป้องกัน ง่ายๆคือการสังเกตุขั้วรางพลาสติกทั้งสองด้านของนีออน
ว้าเปลี่ยนสีจากสีขาวเป็นสีน้ำตาลหรือไม่
ถ้าเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลไหม้ก็แสดงว่าพลาสติกเสื่อมสภาพ
และนั่นจะกลายเป็นเชื้อเพลิงหรือวัสดุไวไฟแล้วให้เปลี่ยนรางนีออนใหม่
หรือหัวรางมีรูปร่างบิดเบี้ยวหรือไม่
ถ้าบิดเบี้ยวก็แสดงว่ามีการสปาร์คภายในหัวรางนีออนแล้ว
ให้รีบเปลี่ยนรางนีออนใหม่ทันที
อย่านำวัสดุที่ติดไฟง่ายหรือไวไฟ มาวางอยู่ใต้นีออน
เท่านี้ก็จะเป็นการป้องกันเพลิงไหม้จากนีออน
หรือหลอดฟลูออเรสเซ็นท์ได้แล้วครับ

เชิญดูคลิปวีดีโอประกอบครับวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ไฟปลั๊กไม่ติดอาจเสียชีวิตหรือไฟไหม้บ้านPower plugs may not be killed or house fire


Tv Audio / Video Gaming Gadgets


ไฟปลั๊กไม่ติดอาจเสียชีวิตหรือไฟไหม้บ้านPower plugs may not be killed or house fire
26/6/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ไฟปลั๊กไม่ติดอาจเสียชีวิตหรือไฟไหม้บ้านPower plugs may not be killed or house fire

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

เชิญดูคลิปวีดีโอประกอบครับเทคนิคตรวจเช็คยางไดอะแฟรมสายยางเพรสเชอร์รั่วเครื่องซักผ้า Technical check pressure hoses leaky


Sports & Outdoors


เทคนิคตรวจเช็คยางไดอะแฟรมสายยางเพรสเชอร์รั่วเครื่องซักผ้า Technical check pressure hoses leaky
26/6/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เทคนิคตรวจเช็คยางไดอะแฟรมสายยางเพรสเชอร์รั่วเครื่องซักผ้า Technical check pressure hoses leaky

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

เทคนิคการดูว่ายางไดอะแฟรมหรือสายยางเพรสเชอร์รั่วหรือไม่
ถ้าดูที่สายยางอาจไม่ชัดเจน
ให้ดูที่กระบอกแรงดัน
น้ำในกระบอกแรงดัน จะมาแค่ปากกระบอกแรงดันเท่านั้น
ถ้าน้ำในกระบอกแรงดันเท่ากับน้ำในถัง
ก็แสดงว่าสายยางเพรสเชอร์รั่วแล้ว
ให้เปลี่ยนสายยางเพรสเชอร์
ถ้าเปลี่ยนสายยางเพรสเชอร์แล้ว
น้ำในกระบอกแรงดันยังขึ้นไปอีกตามระดับน้ำที่สูงขึ้น
ก็แสดงว่ายางไดอะแฟรมในเพรสเชอร์รั่ว
ก็เปลี่ยนเพรสเชอร์
เพรสเชอร์มือสองอยู่ที่ 50บาทครับ

ส่วนใหญ่จะรั่วที่สายยางเพรสเชอร์เท่านั้น

ถ้าสายยางเพรสเชอร์รั่วหรือยางไดอะแฟรมรั่ว
ก็จะเกิดอาการน้ำลันถัง
เพราะไม่มีแรงดันน้ำจากถังไปกดยางไดอะแฟรมภายในเพรสเชอร์
ทำให้แกนเฟอร์ไรท์ไม่สามารถสอดเข้าไปในขดลวดได้มากขึ้น
ทำให้ความถี่ไม่สามารถต่ำลงได้
ทำให้MCUที่ตรวจจับความถี่เพรสเชอร์
เข้าใจว่าน้ำยังไม่เต็มถัง
ทำให้วาล์วน้ำทำงานไม่ยอมหยุด
เมื่อน้ำล้นถังประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมง
ก็จะร้องเตือนติ๊ดๆ ขึ้นE1นั่นเอง

เชิญดูคลิปวีดีโอประกอบครับวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ซื้อมิเทอร์ดิจิทัลUNI-T UT601วัดCความต้านทานอัตราการขยาย
ซื้อมิเทอร์ดิจิทัลUNI-T UT601วัดCความต้านทานอัตราการขยาย
24/6/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ซื้อมิเทอร์ดิจิทัลUNI-T UT601วัดCความต้านทานอัตราการขยาย

วัดโวลท์DC ไม่ได้
วัดโวลท์AC ไม่ได้
วัดกระแสDC ไม่ได้
วัดกระแสAC ไม่ได้
วัดความต้านทานได้ 2000MΩ  มีระบบป้องกันOverload Protection
วัดตัวเก็บประจุได้ 20.00mF หรือ20000uF มีระบบป้องกันOverload Protection
วัดไดโอดได้           มีระบบป้องกันOverload Protection
วัดความต่อเนื่องได้   มีระบบป้องกันOverload Protection
วัดอัตราการขยาย hFE ของทรานซิสเทอร์ได้

มีปุ่มZERO ให้เป็นศูนย์เพื่อการวัดค่าCหรือตัวเก็บประจุได้อย่างแม่นยำ
มีปุ่มPOWER เปิดปิดเครื่อง

ราคาวันนี้วันที่เขียน 24/6/2559 ราคา 800บาท

สั่งซื้อที่นี่ LAZADA

อ่านข้อมูลUNT-T UT601 เพิ่มเติมแบบเต็มๆได้ที่
ซื้อมิเทอร์ดิจิทัลUNI-T UT33Bเหมาะกับงานบ้านทั่วไป
ซื้อมิเทอร์ดิจิทัลUNI-T UT33Bเหมาะกับงานบ้านทั่วไป
24/6/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ซื้อมิเทอร์ดิจิทัลUNI-T UT33Bเหมาะกับงานบ้านทั่วไป

ไม่สามารถวัดค่าตัวเก็บประจุหรือCได้
จึงไม่เหมาะกับงานซ่อมเครื่องซักผ้าและพัดลม
เนื่องจากต้องมีการวัดค่าC
ดังนั้นUNI-T UT33B จึงเหมาะกับงานทั่วไป
เพราะมิเทอร์มีระบบป้องกันOverload Protection
วัดผิดก็ไม่พังง่าย
แต่ถ้าต้องการจะวัดค่าCด้วยก็ต้องคลิกดูตัวนี้ครับ

วัดโวลท์DC ได้ 500V  มีระบบป้องกันOverload Protection
วัดโวลท์AC ได้ 500V  มีระบบป้องกันOverload Protection
วัดกระแสDC ได้10A   ย่าน10Aไม่มีฟิวส์ป้องกัน ย่าน200mAลงมามีฟิวส์ป้องกัน
วัดกระแสAC ไม่ได้
วัดความต้านทานได้ 20MΩ  มีระบบป้องกันOverload Protection
วัดไดโอด ไม่ได้
วัดความต่อเนื่อง ไม่ได้

รุ่นนี้พิเศษ มีระบบตรวจสอบถ่าน หรือ Battery Test สูงสุดได้12โวลท์

มีปุ่มHOLD หยุดค่าไว้เพื่อจดบันทึก
มีปุ่ม แสงสว่างหน้าจอ

ราคาวันนี้วันที่เขียน 24/6/2559 ราคา 340บาท

สั่งซื้อที่นี่ LAZADA

อ่านข้อมูลUNT-T UT33B/C/D เพิ่มเติมแบบเต็มๆได้ที่
ซื้อมิเทอร์ดิจิทัลUNI-T UT33Dเหมาะกับงานบ้านทั่วไป
ซื้อมิเทอร์ดิจิทัลUNI-T UT33Dเหมาะกับงานบ้านทั่วไป
24/6/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ซื้อมิเทอร์ดิจิทัลUNI-T UT33Dเหมาะกับงานบ้านทั่วไป

ไม่สามารถวัดค่าตัวเก็บประจุหรือCได้
จึงไม่เหมาะกับงานซ่อมเครื่องซักผ้าและพัดลม
เนื่องจากต้องมีการวัดค่าC
ดังนั้นUNI-T UT33D จึงเหมาะกับงานทั่วไป
เพราะมิเทอร์มีระบบป้องกันOverload Protection
วัดผิดก็ไม่พังง่าย
แต่ถ้าต้องการจะวัดค่าCด้วยก็ต้องคลิกดูตัวนี้ครับ

วัดโวลท์DC ได้ 500V  มีระบบป้องกันOverload Protection
วัดโวลท์AC ได้ 500V  มีระบบป้องกันOverload Protection
วัดกระแสDC ได้10A   ย่าน10Aไม่มีฟิวส์ป้องกัน ย่าน200mAลงมามีฟิวส์ป้องกัน
วัดกระแสAC ไม่ได้
วัดความต้านทานได้ 200MΩ  มีระบบป้องกันOverload Protection
วัดไดโอดได้             มีระบบป้องกันOverload Protection
วัดความต่อเนื่องได้     มีระบบป้องกันOverload Protection

รุ่นนี้พิเศษสามารถปล่อยลูกคลื่นสี่เหลี่ยมออกมาได้ 50HZ
ห้ามปล่อยลูกคลื่นกับโวลท์ที่สูงกว่า10โวลท์
เพราะว่ามิเทอร์จะพัง เนื่องจากย่านนี้ไม่มีระบบป้องกันOverload Protection

มีปุ่มHOLD หยุดค่าไว้เพื่อจดบันทึก
มีปุ่ม แสงสว่างหน้าจอ

ราคาวันนี้วันที่เขียน 24/6/2559 ราคา 350บาท

สั่งซื้อที่นี่ LAZADA

อ่านข้อมูลUNT-T UT33B/C/D เพิ่มเติมแบบเต็มๆได้ที่
ซื้อมิเทอร์ดิจิทัลUNI-T UT33Cเหมาะกับงานบ้านทั่วไป
ซื้อมิเทอร์ดิจิทัลUNI-T UT33Cเหมาะกับงานบ้านทั่วไป
24/6/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ซื้อมิเทอร์ดิจิทัลUNI-T UT33Cเหมาะกับงานบ้านทั่วไป

ไม่สามารถวัดค่าตัวเก็บประจุหรือCได้
จึงไม่เหมาะกับงานซ่อมเครื่องซักผ้าและพัดลม
เนื่องจากต้องมีการวัดค่าC
ดังนั้นUNI-T UT33C จึงเหมาะกับงานทั่วไป
เพราะมิเทอร์มีระบบป้องกันOverload Protection
วัดผิดก็ไม่พังง่าย
แต่ถ้าต้องการจะวัดค่าCด้วยก็ต้องคลิกดูตัวนี้ครับ

วัดโวลท์DC ได้ 500V  มีระบบป้องกันOverload Protection
วัดโวลท์AC ได้ 500V  มีระบบป้องกันOverload Protection
วัดกระแสDC ได้10A   ย่าน10Aไม่มีฟิวส์ป้องกัน ย่าน200mAลงมามีฟิวส์ป้องกัน
วัดกระแสAC ไม่ได้
วัดความต้านทานได้ 20MΩ  มีระบบป้องกันOverload Protection
วัดไดโอดได้             มีระบบป้องกันOverload Protection
วัดความต่อเนื่องได้     มีระบบป้องกันOverload Protection
วัดอุณหภูมิได้ 1000องศาเซนเซียส และ 1832ฟาเรนไฮ  มีระบบป้องกันOverload Protection

มีปุ่มHOLD หยุดค่าไว้เพื่อจดบันทึก
มีปุ่ม แสงสว่างหน้าจอ

ราคาวันนี้วันที่เขียน 24/6/2559 ราคา 390บาท

สั่งซื้อที่นี่ LAZADA

อ่านข้อมูลUNT-T UT33B/C/D เพิ่มเติมแบบเต็มๆได้ที่
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ถามตอบมิเตอร์เข็ม ตอน2ย่านDCวัดไม่ได้ย่านเดียวย่านอื่นวัดปกติอะไรเสีย


Mobiles & Tablets


ถามตอบมิเตอร์เข็ม ตอน2ย่านDCวัดไม่ได้ย่านเดียวย่านอื่นวัดปกติอะไรเสีย
25/6/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ถามตอบมิเตอร์เข็ม ตอน2ย่านDCวัดไม่ได้ย่านเดียวย่านอื่นวัดปกติอะไรเสีย


เชิญชมวีดีโอประกอบครับนํ้ารั่วทั้งเครื่องซักผ้าHITACHIรุ่นSF80EJ ตอน25ฉีดซิลิโคนอุดรอยนํ้ารั่วฝาหลังเครื่อง


Media Music & Books


นํ้ารั่วทั้งเครื่องซักผ้าHITACHIรุ่นSF80EJ ตอน25ฉีดซิลิโคนอุดรอยนํ้ารั่วฝาหลังเครื่อง
25/6/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
นํ้ารั่วทั้งเครื่องซักผ้าHITACHIรุ่นSF80EJ ตอน25ฉีดซิลิโคนอุดรอยนํ้ารั่วฝาหลังเครื่อง

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

เชิญดูคลิปวีดีโอประกอบครับ