วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เสียงในบอร์ดเสียใส่การ์ดเสียงCMI8378-MXราคาถูกสุดFIX BY SOUND CARD CHEAPEST PRICEเสียงในบอร์ดเสียใส่การ์ดเสียงCMI8378-MXราคาถูกสุดFIX BY SOUND CARD CHEAPEST PRICE
22/2/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เสียงในบอร์ดเสียใส่การ์ดเสียงCMI8378-MXราคาถูกสุดFIX BY SOUND CARD CHEAPEST PRICEรีวิวติดตั้งการ์ดเสียงCMI8378-MXราคาถูกสุดSOUND CARD REVIEW AND INSTALL CHEAPEST PRICEรีวิวติดตั้งการ์ดเสียงCMI8378-MXราคาถูกสุดSOUND CARD REVIEW AND INSTALL CHEAPEST PRICE
22/2/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
รีวิวติดตั้งการ์ดเสียงCMI8378-MXราคาถูกสุดSOUND CARD REVIEW AND INSTALL CHEAPEST PRICEย่านACวัดไม่ได้มิเตอร์เข็มSUNWA YX-360TRE-B RANGE AC NOT WORKย่านACวัดไม่ได้มิเตอร์เข็มSUNWA YX-360TRE-B RANGE AC NOT WORK
22/2/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ย่านACวัดไม่ได้มิเตอร์เข็มSUNWA YX-360TRE-B RANGE AC NOT WORK

บิดSELECTERไปที่1000VAC
สาย+จิ้มไปที่ขั้วACขั้วหนึ่ง ไฟACซีกบวกผ่าน  
เข้ามาที่ R13,R14,R15,R16มี3ตัว เข้าซีเลคเตอร์ออกD2ผ่านR1,
M+ออกM- มารอที่สาย-COM
ไฟACซีกลบออกD1,R19มารอที่สาย-COM

สาย-COMจิ้มไปที่ขั้วACอีกขั้ว ไฟACซีกลบผ่านFUSEเข้ามาที่ขั้วM-
ทำให้ครบวงจรเข็มขึ้น
ไฟACซีกบวกถูกดึงผ่านR19,D1ทำให้ครบวงจร ขั้วM-จึงมีแต่ไฟ-

หมายความว่า
มิเตอร์จะทำงานในจังหวะที่สายสีแดงได้รับไฟACซีกบวกเท่านั้น
ถ้าสายสีแดงได้รับไฟACซีกลบ มิเตอร์ก็จะไม่รับรู้หรือไม่ทำงานนั่นเอง

RANGE 1000AC กับ RANGE 250AC
สามารถนำมาวัดหาขั้วL(LINE) ขั้วN(NEUTRAL)ได้ เหมือนซากูไรวัดไฟ
ดูที่เทคนิคพิเศษการใช้มิเตอร์เข็ม
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สอนซ่อมมิเตอร์เข็มSUNWA YX-360TRE-B ตอน1A1 การทำงานย่านACและอาการเสียHOW RANGE AC WORK AND FIXสอนซ่อมมิเตอร์เข็มSUNWA YX-360TRE-B ตอน1A1 การทำงานย่านACและอาการเสียHOW RANGE AC WORK AND FIX
21/2/2560 SONGCHAI  PRAPATRUNGSEE
สอนซ่อมมิเตอร์เข็มSUNWA YX-360TRE-B ตอน1A1 การทำงานย่านACและอาการเสียHOW RANGE AC WORK AND FIX

บิดSELECTERไปที่1000VAC
สาย+จิ้มไปที่ขั้วACขั้วหนึ่ง ไฟACซีกบวกผ่าน 
เข้ามาที่ R13,R14,R15,R16มี3ตัว เข้าซีเลคเตอร์ออกD2ผ่านR1,
M+ออกM- มารอที่สาย-COM
ไฟACซีกลบออกD1,R19มารอที่สาย-COM

สาย-COMจิ้มไปที่ขั้วACอีกขั้ว ไฟACซีกลบผ่านFUSEเข้ามาที่ขั้วM-
ทำให้ครบวงจรเข็มขึ้น
ไฟACซีกบวกถูกดึงผ่านR19,D1ทำให้ครบวงจร ขั้วM-จึงมีแต่ไฟ-

หมายความว่า
มิเตอร์จะทำงานในจังหวะที่สายสีแดงได้รับไฟACซีกบวกเท่านั้น
ถ้าสายสีแดงได้รับไฟACซีกลบ มิเตอร์ก็จะไม่รับรู้หรือไม่ทำงานนั่นเอง

RANGE 1000AC กับ RANGE 250AC
สามารถนำมาวัดหาขั้วL(LINE) ขั้วN(NEUTRAL)ได้ เหมือนซากูไรวัดไฟ
ดูที่เทคนิคพิเศษการใช้มิเตอร์เข็ม

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การทำงานย่านACมิเตอร์เข็มSUNWA YX-360TRE-B HOW RANGE AC WORK AND FIX ANLOG MULTIMETERการทำงานย่านACมิเตอร์เข็มSUNWA YX-360TRE-B HOW RANGE AC WORK AND FIX ANLOG MULTIMETER
20/2/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
การทำงานย่านACมิเตอร์เข็มSUNWA YX-360TRE-B HOW RANGE AC WORK AND FIX ANLOG MULTIMETER

บิดSELECTERไปที่1000VAC
สาย+จิ้มไปที่ขั้วACขั้วหนึ่ง ไฟACซีกบวกผ่าน  
เข้ามาที่ R13,R14,R15,R16มี3ตัว เข้าซีเลคเตอร์ออกD2ผ่านR1,
M+ออกM- มารอที่สาย-COM
ไฟACซีกลบออกD1,R19มารอที่สาย-COM

สาย-COMจิ้มไปที่ขั้วACอีกขั้ว ไฟACซีกลบผ่านFUSEเข้ามาที่ขั้วM-
ทำให้ครบวงจรเข็มขึ้น
ไฟACซีกบวกถูกดึงผ่านR19,D1ทำให้ครบวงจร ขั้วM-จึงมีแต่ไฟ-

หมายความว่า
มิเตอร์จะทำงานในจังหวะที่สายสีแดงได้รับไฟACซีกบวกเท่านั้น
ถ้าสายสีแดงได้รับไฟACซีกลบ มิเตอร์ก็จะไม่รับรู้หรือไม่ทำงานนั่นเอง

RANGE 1000AC กับ RANGE 250AC
สามารถนำมาวัดหาขั้วL(LINE) ขั้วN(NEUTRAL)ได้ เหมือนซากูไรวัดไฟ
ดูที่เทคนิคพิเศษการใช้มิเตอร์เข็ม
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เหรียญรัชกาลที่9 ไม่เกิน5บาทเหรียญรัชกาลที่9 ไม่เกิน5บาท

เหรียญ1บาทรัชกาลที่9พระชนมายุครบ3รอบ


เหรียญ1บาทรัชกาลที่9พศ2525


เหรียญ1บาทรัชกาลที่9พศ2525WORLDFOOD DAYวันอาหารโลก
เหรียญ1บาทรัชกาลที่9พศ2539ฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีกาญจนาภิเษก1996KING RAMA9 50th anniversary celebrations Kanjanapisek 1BATH COIN1
เหรียญ1บาทรัชกาลที่9พศ2545


เหรียญ1บาทรัชกาลที่9พศ2557
เหรียญ2บาทรัชกาลที่5รัชกาลที่9พศ2531 100ปีโรงพยาบาลศิริราช1988KING RAMA5 KING RAMA9 100YEARS Siriraj Hospital COIN1
เหรียญ2บาทรัชกาลที่5รัชกาลที่9พศ2535 100ปีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1992KING RAMA5 RAMA9 Ministryof Agriculture and Cooperatives COIN
เหรียญ2บาทรัชกาลที่6รัชกาลที่9พศ2531


เหรียญ2บาทรัชกาลที่6รัชกาลที่9พศ2531 72ปีการสหกรณ์แห่งชาติ1988KING RAMA6 RAMA9 The NationalCooperative COIN


เหรียญ2บาทรัชกาลที่6รัชกาลที่9พศ2534 80ปีกำเนิดลูกเสือไทย1991KING RAMAKING RAMA9 80YEARS Scout Thailand COIN


เหรียญ2บาทรัชกาลที7รัชกาลที่9พศ2537 60ปีราชบัณฑิตสถาน1994KING RAMAKING RAMA9 60YEARS Royal Academy COIN


เหรียญ2บาทรัชกาลที่9พศ2528ซีเกมส์ครั้งที่13 SEA GAMES BANGKOK 1985


เหรียญ2บาทรัชกาลที่9พศ2530มหามงคลพระชนมพรรษา60 5ธค
เหรียญ5บาทรัชกาลที่9พศ2525


เหรียญ5บาทรัชกาลที่9พศ2547


เหรียญ5บาทรัชกาลที่9พศ2555เหรียญ10สตางค์รัชกาลที่9พศ2500เหรียญร9ไม่บอกราคาเหรียญร9ไม่บอกราคาเหรียญร9พศ2542เสมา6รอบ1999KINGRAMA9 6th CYCLE BIRTHDAY COIN1


เหรียญร9 5บาทขึ้นเหรียญร9 5บาทขึ้น


เหรียญ10บาทร9พศ2539ฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีกาญจนาภิเษก1996KING RAMA9


เหรียญ10บาทรัชกาลที่9พศ2546พลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด2003KINGRAMA9 ELIMINATE THE DRUG 10BATH COIN

เหรียญ10บาทรัชกาลที่9พศ 2555
เหรียญ10บาทรัชกาลที่9พศ2558


เหรียญ50บาทรัชกาลที่9พศ2559ฉลองสิริราชสมบัติครบ70ปี2016KINGRAMA9 70YEARS ANNIVERSARY CELEBRATIONS COIN