วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ซันซิลปลอม Watch out for fake Sunsilkซันซิลปลอม Watch out for fake Sunsilk
31/5/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ซันซิลปลอม Watch out for fake Sunsilk
ระวังซันซิลปลอม Watch out for fake Sunsilkระวังซันซิลปลอม Watch out for fake Sunsilk
31/5/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ระวังซันซิลปลอม Watch out for fake Sunsilkเครื่องซักผ้าเพรสเชอร์ทำงานอย่างไร LG Washer How does the pressure workเครื่องซักผ้าเพรสเชอร์ทำงานอย่างไร LG Washer How does the pressure work
31/5/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เครื่องซักผ้าเพรสเชอร์ทำงานอย่างไร LG Washer How does the pressure work

เพรสเชอร์มี3ขา
ขากลางเป็นกราวด์
ขาริมเป็นไฟ 2.5 DCV
ขาริมอีกด้านก็เป็นไฟ 2.5 DCV

ขาริมกับริมจะเป็นขดลวดมีค่า 22.2โอมห์

และขั้วริมกับกลางจะมีCต่ออยู่1ตัว
และขั้วริมกับกลางอีกด้านก็มีCอยู่อีก1ตัว
รวมเป็น2ตัวจะทำการสร้างความถี่ร่วมกับขดลวด

เมื่อมีแรงดันเข้ามาที่ตัวเพรสเชอร์
แรงดันก็จะไปกดยางในตัวเพรสเชอร์
และยางในตัวเพรสเชอร์ก็จะไปกด
แกนเหล็กเฟอร์ไรท์ เข้าไปในขดลวด
ทำให้สนามแม่เหล็กของขดลวดเปลี่ยนแปลง
ยิ่งเข้าไปลึกก็ยิ่งความถี่ต่ำลง

เพรสเชอร์ของLG จะมีลูกเหล็กกลมๆอยู่ภายใน
เวลาถังไม่สมดุลย์เกิดการเขย่าอย่างรุนแรง
ลูกเหล็กก็จะแกว่งทำให้ความถี่เปลี่ยนแปลง
ทำให้MCUรับรู้ว่าถังไม่สมดุลย์ก็จะหยุดไฟที่มอเตอร์ซักปั่น
และมอเตอร์เดรนน้ำทิ้ง
จากนั้นสั่งไฟไปที่วาล์วน้ำเข้า
แล้วทำการซักเพื่อเป็นการเกลี่ยผ้าให้เสมอ
เพือที่จะปั่นแห้งได้ในรอบต่อไปนั่นเอง

เมื่อทำการทดลองป้อนไฟ 2.5DCV
เข้าริมกับริม
ขากลางต่อกราวด์
ทันทีที่ป้อนไฟครบเข้าไป
เพรสเชอร์ก็จะสร้างความถี่
แต่ความถี่จะไม่เสถียร และความแรงจะต่ำมาก

เมื่อนำไปใช้กับเครื่องซักผ้า
การทำงานก็จะเป็นดังนี้

ทันทีที่เสียบไฟเข้าเครื่องซักผ้า
ความถี่จะออกจากขาเพรสเชอร์ไปยังบอร์ดวงจร
เพื่อไปขยายความถี่ให้แรงขึ้น
จากนั้นก็จะนำความถี่ที่ขยายแล้วไป
บอกซีพียูว่าความถี่ตอนนี้มีเท่าไร
ขณะยังไม่มีน้ำความถี่จะอยู่ประมาณ 26KHZ
ขณะน้ำเต็มถังความถี่จะอยู่ประมาณ 22KHZ
ลดลงประมาณ 4KHZ

จากนั้นกดปุ่มPOWER
กดLEVELตั้งระดับน้ำสูงสุด
กดSTART

เครื่องก็จะทำการปล่อยน้ำ
เมื่อมีน้ำไหลเข้าถังก็จะเกิดแรงดัน
ผ่านท่อสายยางคล้ายๆท่อน้ำเกลือ
แรงดันเข้าไปที่ตัวเพรสเชอร์
ก็จะไปกดแผ่นยางในตัวเพรสเชอร์
ให้ไปดันแกนเหล็กเฟอร์ไรท์
เข้าไปในขดลวด
ทำให้สนามแม่เหล็กของขดลวดเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทำให้ความถี่ลดต่ำลง
ยิ่งเข้าลึกก็ยิ่งความถี่ต่ำ
น้ำยิ่งมากก็ยิ่งความถี่ต่ำลงนั่นเอง

ซีพียูจะคอยตรวจจับความถี่
ถ้าความถี่ต่ำถึงจุดที่ซีพียูตรวจจับ
ซีพียูก็จะสั่งปิดไฟที่วาล์วน้ำ
และสั่งมอเตอร์หมุนซ้ายขวา
เพื่อทำการซักตามระบบต่อไป

ถ้าไม่มีความถี่ไปบอกซีพียู
ซีพียูก็จะสั่งให้มีเสียงร้องเตือนติ๊ดๆๆๆๆ
และเครื่องซักผ้าก็จะไม่ทำงาน


เพรสเชอร์ทำงานอย่างไรเครื่องซักผ้า LG Washer How does the pressure workเพรสเชอร์ทำงานอย่างไรเครื่องซักผ้า LG Washer How does the pressure work
31/5/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เพรสเชอร์ทำงานอย่างไรเครื่องซักผ้า LG Washer How does the pressure work

เพรสเชอร์มี3ขา
ขากลางเป็นกราวด์
ขาริมเป็นไฟ 2.5 DCV
ขาริมอีกด้านก็เป็นไฟ 2.5 DCV

ขาริมกับริมจะเป็นขดลวดมีค่า 22.2โอมห์

และขั้วริมกับกลางจะมีCต่ออยู่1ตัว
และขั้วริมกับกลางอีกด้านก็มีCอยู่อีก1ตัว
รวมเป็น2ตัวจะทำการสร้างความถี่ร่วมกับขดลวด

เมื่อมีแรงดันเข้ามาที่ตัวเพรสเชอร์
แรงดันก็จะไปกดยางในตัวเพรสเชอร์
และยางในตัวเพรสเชอร์ก็จะไปกด
แกนเหล็กเฟอร์ไรท์ เข้าไปในขดลวด
ทำให้สนามแม่เหล็กของขดลวดเปลี่ยนแปลง
ยิ่งเข้าไปลึกก็ยิ่งความถี่ต่ำลง

เพรสเชอร์ของLG จะมีลูกเหล็กกลมๆอยู่ภายใน
เวลาถังไม่สมดุลย์เกิดการเขย่าอย่างรุนแรง
ลูกเหล็กก็จะแกว่งทำให้ความถี่เปลี่ยนแปลง
ทำให้MCUรับรู้ว่าถังไม่สมดุลย์ก็จะหยุดไฟที่มอเตอร์ซักปั่น
และมอเตอร์เดรนน้ำทิ้ง
จากนั้นสั่งไฟไปที่วาล์วน้ำเข้า
แล้วทำการซักเพื่อเป็นการเกลี่ยผ้าให้เสมอ
เพือที่จะปั่นแห้งได้ในรอบต่อไปนั่นเอง

เมื่อทำการทดลองป้อนไฟ 2.5DCV
เข้าริมกับริม
ขากลางต่อกราวด์
ทันทีที่ป้อนไฟครบเข้าไป
เพรสเชอร์ก็จะสร้างความถี่
แต่ความถี่จะไม่เสถียร และความแรงจะต่ำมาก

เมื่อนำไปใช้กับเครื่องซักผ้า
การทำงานก็จะเป็นดังนี้

ทันทีที่เสียบไฟเข้าเครื่องซักผ้า
ความถี่จะออกจากขาเพรสเชอร์ไปยังบอร์ดวงจร
เพื่อไปขยายความถี่ให้แรงขึ้น
จากนั้นก็จะนำความถี่ที่ขยายแล้วไป
บอกซีพียูว่าความถี่ตอนนี้มีเท่าไร
ขณะยังไม่มีน้ำความถี่จะอยู่ประมาณ 26KHZ
ขณะน้ำเต็มถังความถี่จะอยู่ประมาณ 22KHZ
ลดลงประมาณ 4KHZ

จากนั้นกดปุ่มPOWER
กดLEVELตั้งระดับน้ำสูงสุด
กดSTART

เครื่องก็จะทำการปล่อยน้ำ
เมื่อมีน้ำไหลเข้าถังก็จะเกิดแรงดัน
ผ่านท่อสายยางคล้ายๆท่อน้ำเกลือ
แรงดันเข้าไปที่ตัวเพรสเชอร์
ก็จะไปกดแผ่นยางในตัวเพรสเชอร์
ให้ไปดันแกนเหล็กเฟอร์ไรท์
เข้าไปในขดลวด
ทำให้สนามแม่เหล็กของขดลวดเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทำให้ความถี่ลดต่ำลง
ยิ่งเข้าลึกก็ยิ่งความถี่ต่ำ
น้ำยิ่งมากก็ยิ่งความถี่ต่ำลงนั่นเอง

ซีพียูจะคอยตรวจจับความถี่
ถ้าความถี่ต่ำถึงจุดที่ซีพียูตรวจจับ
ซีพียูก็จะสั่งปิดไฟที่วาล์วน้ำ
และสั่งมอเตอร์หมุนซ้ายขวา
เพื่อทำการซักตามระบบต่อไป

ถ้าไม่มีความถี่ไปบอกซีพียู
ซีพียูก็จะสั่งให้มีเสียงร้องเตือนติ๊ดๆๆๆๆ
และเครื่องซักผ้าก็จะไม่ทำงาน


วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

งูตัวนี้คืองูอะไร What is this snakeงูตัวนี้คืองูอะไร What is this snake
30/5/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
งูตัวนี้คืองูอะไร What is this snake
ไตรแอกทำงานอย่างไรเครื่องซักผ้า SAMSUNG Triac How does it work Washerไตรแอกทำงานอย่างไรเครื่องซักผ้า SAMSUNG Triac How does it work Washer
30/5/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ไตรแอกทำงานอย่างไรเครื่องซักผ้า SAMSUNG Triac How does it work Washer

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้

การทำงานเริ่มจากเมื่อกดปุ่มPOWER
สายไฟACสีขาวก็จะจั๊มพ์กับสายสีเหลืองด้วยรีเลย์12VDC
สายสีเหลืองคือสายคอมม่อนหรือสายร่วม
สายคอมม่อนจะต่อกับอุปกรณ์ทุกตัวที่ใช้ไฟAC
เช่น เมื่อสายคอมม่อนต่อเข้ากับวาล์วน้ำผงซักฟอก
สายคอมม่อนก็จะผ่านขดลวดวาล์วน้ำผงซักฟอก
ออกมาเป็นสายสีน้ำตาล
และสายสีน้ำตาลก็จะไปต่อกับขาT2ของไตรแอก
ส่วนขาT1ของไตรแอกจะต่อกับสายสีดำซึ่งเป็นไฟACอีกเส้น

  จากนั้นเมื่อกดปุ่มSTART
เครื่องซักผ้าก็จะทำการชั่งน้ำหนัก
โดยให้มอเตอร์หมุนซ้าย หมุนขวา
เสร็จแล้วก็จะตั้งระดับน้ำให้เหมาะสมกับจำนวนผ้า
  จากนั้นCPUก็จะปล่อยไฟ5VDC
เข้ามาที่ไอซี ULN2003
ULN2003ก็จะต่อกราวด์(ไฟACสายสีดำ)
ไปให้ขาGATEของวาล์วน้ำผงซักฟอก
ไตรแอกก็จะทำงานโดยการช็อทขาT2กับT1เข้าด้วยกัน
ดังนั้นไฟจากขาT2จึงสามารถไหลลงT1ได้
ทำให้วาล์วน้ำผงซักฟอกครบวงจร
น้ำก็จะไหลออกมาจากวาล์วน้ำผงซักฟอกได้นั่นเอง
 


เครื่องซักผ้าไตรแอกทำงานอย่างไร SAMSUNG Triac How does it work Washerเครื่องซักผ้าไตรแอกทำงานอย่างไร SAMSUNG Triac How does it work Washer
30/5/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เครื่องซักผ้าไตรแอกทำงานอย่างไร SAMSUNG Triac How does it work Washer

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้

การทำงานเริ่มจากเมื่อกดปุ่มPOWER
สายไฟACสีขาวก็จะจั๊มพ์กับสายสีเหลืองด้วยรีเลย์12VDC
สายสีเหลืองคือสายคอมม่อนหรือสายร่วม
สายคอมม่อนจะต่อกับอุปกรณ์ทุกตัวที่ใช้ไฟAC
เช่น เมื่อสายคอมม่อนต่อเข้ากับวาล์วน้ำผงซักฟอก
สายคอมม่อนก็จะผ่านขดลวดวาล์วน้ำผงซักฟอก
ออกมาเป็นสายสีน้ำตาล
และสายสีน้ำตาลก็จะไปต่อกับขาT2ของไตรแอก
ส่วนขาT1ของไตรแอกจะต่อกับสายสีดำซึ่งเป็นไฟACอีกเส้น

  จากนั้นเมื่อกดปุ่มSTART
เครื่องซักผ้าก็จะทำการชั่งน้ำหนัก
โดยให้มอเตอร์หมุนซ้าย หมุนขวา
เสร็จแล้วก็จะตั้งระดับน้ำให้เหมาะสมกับจำนวนผ้า
  จากนั้นCPUก็จะปล่อยไฟ5VDC
เข้ามาที่ไอซี ULN2003
ULN2003ก็จะต่อกราวด์(ไฟACสายสีดำ)
ไปให้ขาGATEของวาล์วน้ำผงซักฟอก
ไตรแอกก็จะทำงานโดยการช็อทขาT2กับT1เข้าด้วยกัน
ดังนั้นไฟจากขาT2จึงสามารถไหลลงT1ได้
ทำให้วาล์วน้ำผงซักฟอกครบวงจร
น้ำก็จะไหลออกมาจากวาล์วน้ำผงซักฟอกได้นั่นเอง
 


วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

IC TIMERตั้งเวลาทำงานล่วงหน้าได้นานเป็นปี SET THE TIME FOR YEARSIC TIMERตั้งเวลาทำงานล่วงหน้าได้นานเป็นปี SET THE TIME FOR YEARS

29/5/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE

IC TIMERตั้งเวลาทำงานล่วงหน้าได้นานเป็นปี SET THE TIME FOR YEARSOrther
เครื่องซักผ้าชั่งนํ้าหนักอย่างไร SAMSUNG How to Weighing Washerเครื่องซักผ้าชั่งนํ้าหนักอย่างไร SAMSUNG How to Weighing Washer
29/5/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เครื่องซักผ้าชั่งนํ้าหนักอย่างไร SAMSUNG How to Weighing Washer

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้

(เมื่อมอเตอร์หมุนซ้ายเป็นบวก
มอเตอร์หมุนขวาก็จะเป็นลบ
เมื่อมอเตอร์หมุนซ้ายเป็นลบ
มอเตอร์หมุนขวาก็จะเป็นบวก)

ในการอธิบายครั้งนี้
ใช้วงจรของSAMSUNG 11KGรุ่นWA13R3

การทำงานชั่งน้ำหนักผ้า ดังนี้
เมื่อกดปุ่มPOWER
กดปุ่มSTART
เครื่องก็จะชั่งน้ำหนักผ้า
ถ้าผ้ามีน้ำหนักน้อยก็จะมีแรงกดไปที่จานซักน้อย
ทำให้แรงดันไฟที่มอเตอร์จะตกน้อย
ทำให้ไฟAC220ที่มอเตอร์หมุนซ้ายวิ่งผ่านC 2ตัว
เพื่อลดโวลท์ลงมา
แล้วผ่านRจำกัดกระแส
ไปเข้าออพโต้ขาแอโหนดออกขาคาโทด
ไปครบวงจรที่สายสีแดงของมอเตอร์หมุนขวา
  ทำให้LEDอินฟาเรดภายในตัวOPTOเปล่งแสง
ทำให้โฟโต้ทรานซิสเทอร์ภายในตัวOPTO
มีความต้านทานที่ต่ำลง
ทำให้ไฟ5โวลท์ไหลเข้าขาC
ของโฟโต้ทรานซิสเทอร์แล้วออกขาE
ผ่านRจำกัดกระแสซึ่งต่อในลักษณะRแบ่งแรงดัน
แล้วเข้าขาBของทรานซิสเทอร์ชนิดNPN
ชนิดNPNขาBชอบบวก
ดังนั้นทรานซิสเทอร์จึงทำงานดึงไฟ
ขา9ของCPUต่ำลง
ทำให้CPUรับรู้ว่า น้ำหนักผ้าน้อย
CPUจึงสั่งระดับน้ำที่ต่ำลงนั่นเอง
  ทรานซิสเทอร์ที่ขาCEจะทำหน้าที่เป็นความต้านทาน
ที่ปรับค่าได้โดยการไบอัสที่ขาB
ยิ่งมีไฟไบอัสที่ขาBมาก ก็จะทำให้ความต้านทานที่
ขาCEต่ำลงนั่นเอง

การชั่งน้ำหนักผ้านวมจะผิดพลาด
เพราะไม่มีแรงกดไปไปที่จาน
ทำให้ได้ระดับน้ำต่ำ
จนเป็นเหตุให้ผ้านวมซักไม่เกลี้ยงนั่นเอง

ถ้าทำเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
อาจทำให้ซักไม่สะอาดได้
วิธีแก้ให้ลอยขาผั่งCEของOPTO ออก1ขา
เท่านี้ก็จะได้น้ำระดับสูงสุดตลอดเวลานั่นเอง
  และไม่สมควรลอยฝั่งLEDอินฟาเรด
เพราะนั่นอาจทำให้วงจรชั่งน้ำหนักเสียหายได้
และอาจทำให้ไตรแอกรั่วด้วย
เพราะที่วงจรชั่งน้ำหนักยังทำหน้าที่เป็นแดมเปอร์ด้วย
เพื่อลดยอดแหลมของโวลท์ลงมา
หรือที่เรียกว่าสัญญาณทรานเชี่ยลนั่นเองชั่งนํ้าหนักอย่างไรเครื่องซักผ้า SAMSUNG How to Weighing Washerชั่งนํ้าหนักอย่างไรเครื่องซักผ้า SAMSUNG How to Weighing Washer
29/5/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ชั่งนํ้าหนักอย่างไรเครื่องซักผ้า SAMSUNG How to Weighing Washer

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้

(เมื่อมอเตอร์หมุนซ้ายเป็นบวก
มอเตอร์หมุนขวาก็จะเป็นลบ
เมื่อมอเตอร์หมุนซ้ายเป็นลบ
มอเตอร์หมุนขวาก็จะเป็นบวก)

ในการอธิบายครั้งนี้
ใช้วงจรของSAMSUNG 11KGรุ่นWA13R3

การทำงานชั่งน้ำหนักผ้า ดังนี้
เมื่อกดปุ่มPOWER
กดปุ่มSTART
เครื่องก็จะชั่งน้ำหนักผ้า
ถ้าผ้ามีน้ำหนักน้อยก็จะมีแรงกดไปที่จานซักน้อย
ทำให้แรงดันไฟที่มอเตอร์จะตกน้อย
ทำให้ไฟAC220ที่มอเตอร์หมุนซ้ายวิ่งผ่านC 2ตัว
เพื่อลดโวลท์ลงมา
แล้วผ่านRจำกัดกระแส
ไปเข้าออพโต้ขาแอโหนดออกขาคาโทด
ไปครบวงจรที่สายสีแดงของมอเตอร์หมุนขวา
  ทำให้LEDอินฟาเรดภายในตัวOPTOเปล่งแสง
ทำให้โฟโต้ทรานซิสเทอร์ภายในตัวOPTO
มีความต้านทานที่ต่ำลง
ทำให้ไฟ5โวลท์ไหลเข้าขาC
ของโฟโต้ทรานซิสเทอร์แล้วออกขาE
ผ่านRจำกัดกระแสซึ่งต่อในลักษณะRแบ่งแรงดัน
แล้วเข้าขาBของทรานซิสเทอร์ชนิดNPN
ชนิดNPNขาBชอบบวก
ดังนั้นทรานซิสเทอร์จึงทำงานดึงไฟ
ขา9ของCPUต่ำลง
ทำให้CPUรับรู้ว่า น้ำหนักผ้าน้อย
CPUจึงสั่งระดับน้ำที่ต่ำลงนั่นเอง
  ทรานซิสเทอร์ที่ขาCEจะทำหน้าที่เป็นความต้านทาน
ที่ปรับค่าได้โดยการไบอัสที่ขาB
ยิ่งมีไฟไบอัสที่ขาBมาก ก็จะทำให้ความต้านทานที่
ขาCEต่ำลงนั่นเอง

การชั่งน้ำหนักผ้านวมจะผิดพลาด
เพราะไม่มีแรงกดไปไปที่จาน
ทำให้ได้ระดับน้ำต่ำ
จนเป็นเหตุให้ผ้านวมซักไม่เกลี้ยงนั่นเอง

ถ้าทำเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
อาจทำให้ซักไม่สะอาดได้
วิธีแก้ให้ลอยขาผั่งCEของOPTO ออก1ขา
เท่านี้ก็จะได้น้ำระดับสูงสุดตลอดเวลานั่นเอง
  และไม่สมควรลอยฝั่งLEDอินฟาเรด
เพราะนั่นอาจทำให้วงจรชั่งน้ำหนักเสียหายได้
และอาจทำให้ไตรแอกรั่วด้วย
เพราะที่วงจรชั่งน้ำหนักยังทำหน้าที่เป็นแดมเปอร์ด้วย
เพื่อลดยอดแหลมของโวลท์ลงมา
หรือที่เรียกว่าสัญญาณทรานเชี่ยลนั่นเองภาษาซี C LANGUAGEภาษาซี C LANGUAGE


สินค้าราคาพิเศษ ลดสูงสุด 80%
Control Structures


Conditional คำสั่งเงื่อนไข Further Syntax
เครื่องหมายดำเนินการ ภาษาC

Arithmetic Operators


การคำนวณทางคณิตศาสตร์ MCS51


เลขฐานMCS51


สัญญลักษณ์แสดงเลขฐานMCS51
Boolean Operators

Pointer Access Operators

Bitwise Operators

Compound Operators

Variables

Constants

Data Types
Conversion

Variable Scope & Qualifiers

Utilities

Functions

Digital I/O

Analog I/O

Due & Zero only

Advanced I/O

Time

Math

Trigonometry

Characters

Random Numbers


Bits and Bytes

External Interrupts

Interrupts

Communication
USB (32u4 based boards and Due/Zero only)


Looking for something else?