วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วัดชุดปล่อยเหรียญดีเสีย100เปอร์เซ็นท์คลิปนี้เทคนิคเพียบ SG738
วัดชุดปล่อยเหรียญดีเสีย100เปอร์เซ็นท์คลิปนี้เทคนิคเพียบ SG738
12/8/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
วัดชุดปล่อยเหรียญดีเสีย100เปอร์เซ็นท์คลิปนี้เทคนิคเพียบ SG738

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้

เชิญดูคลิปวีดีโอครับ
ไม่มีความคิดเห็น: