วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เทคนิควัดชุดปล่อยเหรียญดีเสีย100เปอร์เซ็นท์ SG738
เทคนิควัดชุดปล่อยเหรียญดีเสีย100เปอร์เซ็นท์ SG738
12/8/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เทคนิควัดชุดปล่อยเหรียญดีเสีย100เปอร์เซ็นท์ SG738

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้

เชิญดูคลิปวีดีโอครับ
ไม่มีความคิดเห็น: