วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ล้างถังเครื่องซักผ้าแบบไม่ต้องเสียเงินผ้าขาวก็ไม่เลอะคลิปแรกของโลก
ล้างถังเครื่องซักผ้าแบบไม่ต้องเสียเงินผ้าขาวก็ไม่เลอะคลิปแรกของโลก
20/7/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ล้างถังเครื่องซักผ้าแบบไม่ต้องเสียเงินผ้าขาวก็ไม่เลอะคลิปแรกของโลก

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

เชิญชมวีดีโอประกอบครับ!ไม่มีความคิดเห็น: