วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ตัดต้นกล้วยเพื่อให้รากลึกโตเต็มที่ไม่ต้องคํ้า
ตัดต้นกล้วยเพื่อให้รากลึกโตเต็มที่ไม่ต้องคํ้า
20/7/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ตัดต้นกล้วยเพื่อให้รากลึกโตเต็มที่ไม่ต้องคํ้า
ไม่มีความคิดเห็น: