วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ตู้นํ้าหยอดเหรียญรั่วสายนํ้าแตกไม่ต้องเปลี่ยนประหยัดแบบง่ายๆ
ตู้นํ้าหยอดเหรียญรั่วสายนํ้าแตกไม่ต้องเปลี่ยนประหยัดแบบง่ายๆ
15/7/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ตู้นํ้าหยอดเหรียญรั่วสายนํ้าแตกไม่ต้องเปลี่ยนประหยัดแบบง่ายๆ

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้

เชิญชมวีดีโอประกอบครับไม่มีความคิดเห็น: