วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ตู้นํ้าหยอดเหรียญสวิทช์เสียกดไม่ติดกดไม่ดับซ่อมง่ายไม่ต้องซื้อสวิทช์ใหม่
ตู้นํ้าหยอดเหรียญสวิทช์เสียกดไม่ติดกดไม่ดับซ่อมง่ายไม่ต้องซื้อสวิทช์ใหม่
20/7/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ตู้นํ้าหยอดเหรียญสวิทช์เสียกดไม่ติดกดไม่ดับซ่อมง่ายไม่ต้องซื้อสวิทช์ใหม่

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้
ไม่มีความคิดเห็น: