วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เทคนิคดูต้นกล้วยว่าจะออกปลีออกเครือกล้วยหรือยัง
เทคนิคดูต้นกล้วยว่าจะออกปลีออกเครือกล้วยหรือยัง
20/7/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เทคนิคดูต้นกล้วยว่าจะออกปลีออกเครือกล้วยหรือยังไม่มีความคิดเห็น: