วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กดไม่ติดกดไม่ดับตู้นํ้าหยอดเหรียญซ่อมง่ายมาก20/7/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
กดไม่ติดกดไม่ดับตู้นํ้าหยอดเหรียญซ่อมง่ายมาก

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้
ไม่มีความคิดเห็น: