วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สายนํ้าแตกไม่ต้องเปลี่ยนตู้นํ้าหยอดเหรียญ
สายนํ้าแตกไม่ต้องเปลี่ยนตู้นํ้าหยอดเหรียญ
15/7/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
สายนํ้าแตกไม่ต้องเปลี่ยนตู้นํ้าหยอดเหรียญ

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้

เชิญชมวีดีโอประกอบครับไม่มีความคิดเห็น: