วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สร้าง บอร์ด แหล่งจ่ายไฟ หลอดทดสอบไฟช็อทสร้าง บอร์ด แหล่งจ่ายไฟ หลอดทดสอบไฟช็อท

Adaprorละลาย แปลงAdaptor คำนวณบริดไดโอด ทดสอบภาคจ่ายไฟช็อท วัดปั๊มRO คำนวณฟิวส์ทดสอบฟิวส์
R PULLUP เพิ่มกระแส สู้นํ้า CMOSTTL ลอจิก1 ลอจิก0 กี่โวลท์ ตัวหยอดเหรียญ ล้างข้อมูลเหรียญด้วยนํ้า แก้อย่างไร 


Vp Vp-p Vrms Vrip คืออะไร


คำนวณค่า บริดไดโอด ไดโอด ให้ทนทาน และประหยัดเงินในกระเป๋าCalculate bridge diode diode and save money in pocket


คำนวณฟิวส์ ใส่ฟิวส์ด้านไหนดีทดลองฟิวส์ใช้งานได้หรือไม่ Calculate the fuse test fuse thatactually works
ปริ๊นท์ไข่ปลาบอร์ดเขียวมีข้อดีข้อเสียอย่างไร DoubleSide Protoboard Prototype Printed Circuit Board
วงจรควันขึ้นเกิดจากการช็อท บัดกรี C หรือคาปาซิเตอร์ออกอย่างไร smoke circuit come out How can I take C out


วัด นํ้าประปา นํ้าอัดลมมีค่าความต้านทานเท่าไร กี่โอมห์ How much resistance inwater


วัดบริดไดโอด ดีเสีย ในวงจรอย่างไร How to measure bridge diode in circuit


วัดหม้อแปลงได้แอมป์ที่ระบุหรือไม่ ควันขึ้นเสียหรือไม่หลอดทดสอบไฟ2 Measuretransformer as amp stated
วิเคราห์อาการเสียปั๊ม RO ไดโอดแตก Cรวน ตู้น้ำหยอดเหรียญ Analysis ofpump failure


สร้างแหล่งจ่ายไฟ4ชิ้น สร้างง่าย ทนทาน ประสิทธิภาพสูง ซ่อมง่าย DIY POWER SUPPLY 4 PIECES


สัมผัสไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัย Howcan I Safty for electric device


สูตร หาค่าC ให้กับแหล่งจ่ายไฟแบบเต็มคลื่น และ แบบครึ่งคลื่น Formula C Power supply Full wave Halfwave rectifier

ไม่มีความคิดเห็น: