วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วัดฟิวส์ภายในมิเตอร์ดิจิตอลว่าขาดหรือไม่วัดอย่างไร
วัดฟิวส์ภายในมิเตอร์ดิจิตอลว่าขาดหรือไม่วัดอย่างไร
14/7/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
วัดฟิวส์ภายในมิเตอร์ดิจิตอลว่าขาดหรือไม่วัดอย่างไร

เชิญชมคลิปวีดีโอประกอบครับ!ไม่มีความคิดเห็น: