วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เทคนิคซ่อมสวิทช์ตู้นํ้าหยอดเหรียญไม่ต้องซื้อ
เทคนิคซ่อมสวิทช์ตู้นํ้าหยอดเหรียญไม่ต้องซื้อ
20/7/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เทคนิคซ่อมสวิทช์ตู้นํ้าหยอดเหรียญไม่ต้องซื้อ

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้
ไม่มีความคิดเห็น: