วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

EU1 ตัวหยอดเหรียญ ตอน1 วัดกระแสขณะดีกินเท่าไร21/7/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
EU1 ตัวหยอดเหรียญ ตอน1 วัดกระแสขณะดีกินเท่าไร

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้


เชิญดูวีดีโอครับ
ไม่มีความคิดเห็น: