วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วัดกระแสขณะดีกินเท่าไรตัวหยอดเหรียญล่อ SG
วัดกระแสขณะดีกินเท่าไรตัวหยอดเหรียญล่อ SG
21/7/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
วัดกระแสขณะดีกินเท่าไรตัวหยอดเหรียญล่อ SG

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้


เชิญดูวีดีโอครับ
ไม่มีความคิดเห็น: