วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

SG11 ตัวหยอดเหรียญ ตอน3 ขดลวดความถี่เป็นแม่เหล็กหรือไม่ขณะทำงาน21/7/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
SG11 ตัวหยอดเหรียญ ตอน3 ขดลวดความถี่เป็นแม่เหล็กหรือไม่ขณะทำงาน

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้


เชิญดูวีดีโอครับ
ไม่มีความคิดเห็น: