วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วัดกระแสตัวหยอดเหรียญขณะดีมีเท่าไร SG11วัดกระแสตัวหยอดเหรียญขณะดีมีเท่าไร SG11
12/7/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
วัดกระแสตัวหยอดเหรียญขณะดีมีเท่าไร SG11

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้


เชิญดูวีดีโอครับ
ไม่มีความคิดเห็น: