วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ขดลวดความถี่เป็นแม่เหล็หหรือไม่ขณะทำงานตัวหยอดเหรียญ SG11








ขดลวดความถี่เป็นแม่เหล็หหรือไม่ขณะทำงานตัวหยอดเหรียญ SG11
21/7/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ขดลวดความถี่เป็นแม่เหล็หหรือไม่ขณะทำงานตัวหยอดเหรียญ SG11

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้


เชิญดูวีดีโอครับ




ไม่มีความคิดเห็น: