วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

SG738 ตัวหยอดเหรียญแบบทุกเหรียญ ตอน1 หยอดไม่ลงเพราะเก็บไว้นาน
SG738 ตัวหยอดเหรียญแบบทุกเหรียญ ตอน1 หยอดไม่ลงเพราะเก็บไว้นาน
7/7/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
SG738 ตัวหยอดเหรียญแบบทุกเหรียญ ตอน1 หยอดไม่ลงเพราะเก็บไว้นาน

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้


เชิญดูวีดีโอครับ
ไม่มีความคิดเห็น: