วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

SG738 ตัวหยอดเหรียญทุกเหรียญ ตอน2 การทำงานความลับที่ยังไม่มีใครเปิดเผย
SG738 ตัวหยอดเหรียญทุกเหรียญ ตอน2 การทำงานความลับที่ยังไม่มีใครเปิดเผย
8/7/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
SG738 ตัวหยอดเหรียญทุกเหรียญ ตอน2 การทำงานความลับที่ยังไม่มีใครเปิดเผย

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้


เชิญดูวีดีโอครับ
ไม่มีความคิดเห็น: