วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

SG738 ตัวหยอดเหรียญ ตอน3 วัดกระแสตัวหยอดเหรียญขณะดีมีเท่าไร
SG738 ตัวหยอดเหรียญ ตอน3 วัดกระแสตัวหยอดเหรียญขณะดีมีเท่าไร
10/7/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
SG738 ตัวหยอดเหรียญ ตอน3 วัดกระแสตัวหยอดเหรียญขณะดีมีเท่าไร

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้


เชิญดูวีดีโอครับ
ไม่มีความคิดเห็น: