วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

SG738 ตัวหยอดเหรียญ ตอน4 เทคนิควัดชุดปล่อยเหรียญดีเสีย100เปอร์เซ็นท์
SG738 ตัวหยอดเหรียญ ตอน4 เทคนิควัดชุดปล่อยเหรียญดีเสีย100เปอร์เซ็นท์
12/8/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
SG738 ตัวหยอดเหรียญ ตอน4 เทคนิควัดชุดปล่อยเหรียญดีเสีย100เปอร์เซ็นท์

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้

เชิญดูคลิปวีดีโอครับ
ไม่มีความคิดเห็น: