วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

หยอดไม่ลงเพราะเก็บไว้นานตัวหยอดเหรียญแบบทุกเหรียญ SG738
หยอดไม่ลงเพราะเก็บไว้นานตัวหยอดเหรียญแบบทุกเหรียญ SG738
7/7/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
หยอดไม่ลงเพราะเก็บไว้นานตัวหยอดเหรียญแบบทุกเหรียญ SG738

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้


เชิญดูวีดีโอครับ
ไม่มีความคิดเห็น: