วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วัดกระแสตัวหยอดเหรียญขณะดีมีเท่่าไร SG738
วัดกระแสตัวหยอดเหรียญขณะดีมีเท่่าไร SG738
10/7/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
วัดกระแสตัวหยอดเหรียญขณะดีมีเท่่าไร SG738

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้


เชิญดูวีดีโอครับ
ไม่มีความคิดเห็น: