วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การทำงานตัวหยอดเหรียญทุกเหรียญความลับที่ยังไม่มีใครเปิดเผย SG738
การทำงานตัวหยอดเหรียญทุกเหรียญความลับที่ยังไม่มีใครเปิดเผย SG738
8/7/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
การทำงานตัวหยอดเหรียญทุกเหรียญความลับที่ยังไม่มีใครเปิดเผย SG738

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้


เชิญดูวีดีโอครับ
ไม่มีความคิดเห็น: