วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วัดกระแสตัวหยอดเหรียญขณะดีมีเท่่าไร SG9
วัดกระแสตัวหยอดเหรียญขณะดีมีเท่่าไร SG9
12/7/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
วัดกระแสตัวหยอดเหรียญขณะดีมีเท่่าไร SG9

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้


เชิญดูวีดีโอครับ
ไม่มีความคิดเห็น: