วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ปลูกมะกรูด ตอน1 ลงกระถางใส่ดินใส่ปุ๋ยคอก รดด้วยฉี่เป็นทั้งปุ๋ยและยาฆ่าแมลง 6-8-2560
ปลูกมะกรูด ตอน1 ลงกระถางใส่ดินใส่ปุ๋ยคอก รดด้วยฉี่เป็นทั้งปุ๋ยและยาฆ่าแมลง 6-8-2560
6/8/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ปลูกมะกรูด ตอน1 ลงกระถางใส่ดินใส่ปุ๋ยคอก รดด้วยฉี่เป็นทั้งปุ๋ยและยาฆ่าแมลง 6-8-2560
ไม่มีความคิดเห็น: