วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560

มะกรูด ตอน1 ปลูกลงกระถางใส่ปุ๋ยคอก รดด้วยฉี่เป็นทั้งปุ๋ยและยาฆ่าแมลง 6-8-2560

มะกรูด ตอน1 ปลูกลงกระถางใส่ปุ๋ยคอก รดด้วยฉี่เป็นทั้งปุ๋ยและยาฆ่าแมลง 6-8-2560
6/8/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
มะกรูด ตอน1 ปลูกลงกระถางใส่ปุ๋ยคอก รดด้วยฉี่เป็นทั้งปุ๋ยและยาฆ่าแมลง 6-8-2560
ไม่มีความคิดเห็น: