วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

มะนาวแป้นพิจิตร ตอน1 ปลูกต้นขนาด60เซ็นติเมตร 17-3-2560

มะนาวแป้นพิจิตร ตอน1 ปลูกต้นขนาด60เซ็นติเมตร 17-3-2560
18/8/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
มะนาวแป้นพิจิตร ตอน1 ปลูกต้นขนาด60เซ็นติเมตร 17-3-2560

ปลูกมะนาวแป้นพิจิตร ต้นขนาด60เซ็นติเมตร ราคาต้นละ 80บาท
ปลูกเมื่อวันที่ 17/3/2560

ส่วนการดูแล
อย่าใช้ปุ๋ยเคมี เพราะจะทำให้ดินเสีย
อย่าใช้ยาฆ่าแมลง เพราะจะทำให้เรากลายเป็นมะเร็ง
ให้ใช้ฉี่ สูตร มาตรฐาน คือ ฉี่40 น้ำ60
ส่วนตัวผมใช้ ฉี่10 น้ำ90
การใช้ฉี่ จะเป็นทั้งปุ๋ยและกันแมลงไปในตัว

เชิญชมวีดีโอประกอบครับไม่มีความคิดเห็น: