วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กล้วยนํ้าว้าต้นแรกที่ปลูกไว้ตัดได้11หวีสุขคาต้นกินได้แล้ว 9-8-2560

กล้วยนํ้าว้าต้นแรกที่ปลูกไว้ตัดได้11หวีสุขคาต้นกินได้แล้ว 9-8-2560
9/8/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
กล้วยนํ้าว้าต้นแรกที่ปลูกไว้ตัดได้11หวีสุขคาต้นกินได้แล้ว 9-8-2560

กล้วยน้ำว้าต้นนี้ซื้อมาต้นละ 15บาท ดอนซื้อมามีแต่ต้นใบไม่มี
ลำต้นสูงประมาณ1เมตร
ปลูกวันที่ 4/7/2559
วันนี้ 9/8/2560 เท่ากับปลูกได้ 13เดือน5วัน
กล้วยสุกคาต้น ตัดได้แล้ว 11หวี

เชิญชมวีดีโอประกอบครับ
ไม่มีความคิดเห็น: