วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สับปะรด ตอน1 ปลูกโดยใช้ขั้วที่ตัดผลไปกินแล้ว 16-8-2560

สับปะรด ตอน1 ปลูกโดยใช้ขั้วที่ตัดผลไปกินแล้ว 16-8-2560
16/8/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
สับปะรด ตอน1 ปลูกโดยใช้ขั้วที่ตัดผลไปกินแล้ว 16-8-2560

เชิญชมวีดีโอประกอบครับ
ไม่มีความคิดเห็น: