วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560

มะนาวแป้นพิจิตร ตอน2 ออกดอกติดลูกแล้ว19-8-2560

มะนาวแป้นพิจิตร ตอน2 ออกดอกติดลูกแล้ว19-8-2560
19/8/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
มะนาวแป้นพิจิตร ตอน2 ออกดอกติดลูกแล้ว19-8-2560

ปลูกมะนาวแป้นพิจิตร ต้นขนาด60เซ็นติเมตร ราคาต้นละ 80บาท
ปลูกเมื่อวันที่ 17/3/2560

ส่วนการดูแล
อย่าใช้ปุ๋ยเคมี เพราะจะทำให้ดินเสีย
อย่าใช้ยาฆ่าแมลง เพราะจะทำให้เรากลายเป็นมะเร็ง
ให้ใช้ฉี่ สูตร มาตรฐาน คือ ฉี่40 น้ำ60
ส่วนตัวผมใช้ ฉี่10 น้ำ90
การใช้ฉี่ จะเป็นทั้งปุ๋ยและกันแมลงไปในตัว

19/8/2560 เท่ากับปลูกได้5เดือน2วัน สุงขึ้นประมาณ30ซม.
ตอนนี้สูงวัดได้ 92ซม. จากพื้นดิน
ออกดอกติดผลไม่ร่วงแล้ว

เชิญชมวีดีโอประกอบครับไม่มีความคิดเห็น: