วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เทคนิคตรวจเช็คสวิทช์ เส้นทางสวิทช์ ขาดหรีอไม่ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
เทคนิคตรวจเช็คสวิทช์ เส้นทางสวิทช์ ขาดหรีอไม่ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
14/8/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เทคนิคตรวจเช็คสวิทช์ เส้นทางสวิทช์ ขาดหรีอไม่ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

เชิญชมวีดีโอประกอบครับ!
ไม่มีความคิดเห็น: