วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ซ่อมตู้นํ้าช็อท ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ3ชิ้น หม้อแปลง บริดไดโอด C ด้วยหลอดทดสอบไฟช็อท ฟิวส์ขนาดใดจึงขาด

ซ่อมตู้นํ้าช็อท ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ3ชิ้น หม้อแปลง บริดไดโอด C ด้วยหลอดทดสอบไฟช็อท ฟิวส์ขนาดใดจึงขาด
28/8/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ซ่อมตู้นํ้าช็อท ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ3ชิ้น หม้อแปลง บริดไดโอด C ด้วยหลอดทดสอบไฟช็อท ฟิวส์ขนาดใดจึงขาด

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้
ไม่มีความคิดเห็น: