วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เครื่องซักผ้า ซักไม่ได้ ใบพัดไม่ตีนํ้า นํ้านิ่ง นัทจานหลุด จานรูด
เครื่องซักผ้า ซักไม่ได้ ใบพัดไม่ตีนํ้า นํ้านิ่ง นัทจานหลุด จานรูด
14/8/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เครื่องซักผ้า ซักไม่ได้ ใบพัดไม่ตีนํ้า นํ้านิ่ง นัทจานหลุด จานรูด

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

เชิญชมวีดีโอประกอบครับ!ไม่มีความคิดเห็น: