วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ซ่อมอาการรวน โดนสนามแม่เหล็ก แบบครบวงจร เครื่องซักผ้า คลิปแรกของโลก

ซ่อมอาการรวน โดนสนามแม่เหล็ก แบบครบวงจร เครื่องซักผ้า คลิปแรกของโลก
13/6/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ซ่อมอาการรวน โดนสนามแม่เหล็ก แบบครบวงจร เครื่องซักผ้า คลิปแรกของโลก

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

เชิญชมวีดีโอประกอบครับ!ไม่มีความคิดเห็น: