วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สว่านไขควงไร้สายเจาะปูนได้ BOSCH รุ่น GSB 120-LI ใช้ถ่าน 12V3/8/2560
สว่านไขควงไร้สายเจาะปูนได้ BOSCH รุ่น GSB 120-LI ใช้ถ่าน 12Vไม่มีความคิดเห็น: