วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ไม่หมุน มีเสียงครางอือ Cค่าลด ขดลวดดี เทอร์โมฟิวส์ไม่ขาด แหวนซับนํ้ามันเสีย แกนติด ตอกออกมาขดลวดขาด พัดลม MITSUMARU
ไม่หมุน มีเสียงครางอือ Cค่าลด ขดลวดดี เทอร์โมฟิวส์ไม่ขาด แหวนซับนํ้ามันเสีย แกนติด ตอกออกมาขดลวดขาด พัดลม MITSUMARU
22/8/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ไม่หมุน มีเสียงครางอือ Cค่าลด ขดลวดดี เทอร์โมฟิวส์ไม่ขาด แหวนซับนํ้ามันเสีย แกนติด ตอกออกมาขดลวดขาด พัดลม MITSUMARU

พัดลมจะมีขดลวดอยู่4ขด
1.ขดSTARTขดที่1 = 400.4 โอมห์
2.ขดSTARTขดที่2 = 92.3 โอมห์
3.ขดSTARTขดที่3 = 89.5 โอมห์
4.ขดลวดมอเตอร์หลักหรือขดรัน = 433.7 โอมห์

ถ้าวัดคร่อมCAPACITORจะได้ค่าโอมห์
ของขดลวดทั้ง4ขดรวมกันคือ 1015โอมห์

ถ้าวัดได้ประมาณนี้แสดงว่าขดลวดดี
ไม่ชอตช็อทข้ามขด ไม่ช็อทรอบ ไม่ขาด

ขดSTARTขดที่1 อยู่ที่ขาCAPACITORข้างหนึ่ง
กับสวิทช์เบอร์1
ขดSTARTขดที่2 อยู่ที่ขาสวิทช์เบอร์1กับขาสวิทช์เบอร์2
ขดSTARTขดที่3 อยู่ที่ขาสวิทช์เบอร์2กับขาสวิทช์เบอร์3
ขดลวดมอเตอร์หลักหรือขดรัน อยู่ที่ขาสวิทช์เบอร์3กับสายรัน
หรือสายไฟตรงหรือสายไฟACเส้นหนึ่งนั่นเอง
ซึ่งต่อไปนี้ผมจะเรียกว่า สายรัน
สายรันนี้จะผ่านเทอร์โมฟิวส์ก่อน
แล้วจึงเข้าไปที่ขดลวดมอเตอร์หลักหรือขดลวดรัน
อีกทางสายรันต่อเข้ากับขั้วCAPACITOR
ส่วนCAPACITOR อีกขั้วเรียกว่าขั้ว START ต่อกับสายSTART

ส่วนเทอร์โมฟิวส์นี้จะมัดไว้กับขดลวด
เมื่อขดลวดเกิดความร้อนเทอร์โมฟิวส์ก็จะขาดทันที
เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้

ส่วนสายไฟACอีกเส้นจะต่อกับสวิทช์
เมื่อกดสวิทช์ใดสายไฟACเส้นนี้ก็จะต่อเข้ากับสวิทช์นั้น
ทำให้ครบวงจร พัดลมหมุนนั่นเอง

ส่วนค่าโอมห์ของเทอร์โมฟิวส์ต่ำมากวัดได้ประมาณ 0.0โอมห์ไม่มีความคิดเห็น: