วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สาเหตุการเกิดโรคเบาหวาน Causes of Diabetes


25/8/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
สาเหตุการเกิดโรคเบาหวาน Causes of Diabetes

สาเหตุการเกิดโรคเบาหวาน
เกิดจากการกิน น้ำอัดลม น้ำผลไม้ และเครื่องดื่ม
ที่มีรสหวานทุกชนิด ทุกรูปแบบ

ถ้ากินเป็นประจำ จะเป็นเบาหวานแน่นอน
เพราะความหวานจะมีการสะสม
เมื่อกินเป็นประจำก็จะทำให้กลายเป็นเบาหวานในที่สุด

ข้าวถ้ากินมากก็จะกลายเป็นเบาหวานได้
เพราะข้าวก็เป็นน้ำตาลเช่นกัน การกินจะต้องกินให้พอดีกับร่างกาย
ถ้ากินเกิน ความหวานก็จะแปลงเป็นไขมัน
ไปอุดตันส่วนต่างๆ ของร่างกาย
และทำให้เกิดโรคมากมายตามมา
และก็จะกลายเป็นโรคเบาหวานด้วย เนื่องจากไขมันไปอุดตัน

สำหรับผู้ที่เป็นโรคลมชัก
การกินหวานเป็นประจำใน3วันแรก
อาจไม่พบสิ่งผิดปกติกับร่างกาย
แต่พอหลัง3วันแล้ว จะพบอาการชักที่รุนแรงแบบไร้สาเหตุได้
เหมือนลูกผม เมื่อมีการกินหวานเป็นประจำ
พอผ่าน3วันไปแล้วก็จะเกิดอาการชักที่รุนแรง
เมื่อเลิกกินหวาน อาการชักที่รุนแรงก็จะหายไป
นั้นหมายถึง การกินหวานนั้นกินได้เป็นครั้งคราว
แต่จะกินเป็นประจำไม่ได้

เชิญชมวีดีโอครับ!ไม่มีความคิดเห็น: