วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

SG738 ตัวหยอดเหรียญ ตอน8 วัด LED INFRARED ตัวส่งดีเสียแบบวิเคราะห์ทางไฟ
SG738 ตัวหยอดเหรียญ ตอน8 วัด LED INFRARED ตัวส่งดีเสียแบบวิเคราะห์ทางไฟ
3/8/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
SG738 ตัวหยอดเหรียญ ตอน8 วัด LED INFRARED ตัวส่งดีเสียแบบวิเคราะห์ทางไฟ

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้

เชิญดูคลิปวีดีโอครับ
ไม่มีความคิดเห็น: