วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

หยอดลงยาก ตัวหยอดเหรียญ SG738

หยอดลงยาก ตัวหยอดเหรียญ SG738
3/8/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
หยอดลงยาก ตัวหยอดเหรียญ SG738

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้


เชิญดูวีดีโอครับไม่มีความคิดเห็น: