วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

วงจรควันขึ้นเกิดจากการช็อท บัดกรี C หรือ คาปาซิเตอร์ออกอย่างไร smoke circuit come out How can I take C out


วงจรควันขึ้นเกิดจากการช็อท บัดกรี C หรือ คาปาซิเตอร์ออกอย่างไร smoke circuit come out How can I take C out

30/9/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE

วงจรควันขึ้นเกิดจากการช็อท บัดกรี C หรือ คาปาซิเตอร์ออกอย่างไร smoke circuit come out How can I take C out

 

 

ไม่มีความคิดเห็น: