วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560

ขึ้นC8 ขึ้นC3 ขึ้นC9 ซ่อมอย่างไร เครื่องซักผ้า HITACHI ERROR C8 C3 C9 HOW TO REPAIRS

ขึ้นC8 ขึ้นC3 ขึ้นC9 ซ่อมอย่างไร เครื่องซักผ้า HITACHI ERROR C8 C3 C9 HOW TO REPAIRS
10/9/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ขึ้นC8 ขึ้นC3 ขึ้นC9 ซ่อมอย่างไร เครื่องซักผ้า HITACHI ERROR C8 C3 C9 HOW TO REPAIRS
การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

อาการ ขึ้น C8
ไม่สามารถปิดฝา (Cannot lock the lid)
แสดงว่ามีอะไรไปขัดขวางลิ้นล็อคประตู หรือลิ้นล็อคไม่ทำงาน
ตรวจเช็ค ดังนี้
1 ตรวจดูว่าฝาปิดสนิทหรือไม่
2 มีสิ่งกีดขวางลิ้นล็อค หรือเดือย หรือสลัก หรือไม่
3 มีสายขาด หรือไม่
4 ตัวลิ้นล็อคเสีย

อาการ ขึ้น C9
ปลดล็อคฝาปิดไม่ได้(Cannot unlock the lid)
สาเหตุเกิดจาก มีฝุ่น, ใยผ้า อื่นๆ เกาะตามช่องล็อค
หรือหน้าสัมผัสสวิทช์ Lid Lock สกปรก
ใช้น้ำมันโซแน็กซ์ฉีดหน้าสัมผัสก็ใช้ได้แล้ว
( Is there something that remains inside of the hole? (dust, lint etc.))

อาการ ขึ้น C3
ถ้าเปิดฝา คือไม่ปิดฝาถัง เครื่องก็จะขึ้น C3 จะเป็นคนละอาการกับ C8 , C9

การทำงานคือ เมื่อปิดฝาลงมาแล้ว จะมีแม่เหล็ก ดูด รีดสวิทบ์(Reed Switch)
ซึ่งเป็นก้านเหล็ก 2ก้าน ให้แตะติดกัน ทำให้แรงไฟเปลี่ยนแปลง
ทำให้ MCU รับรู้ว่า ฝาปิดแล้ว ก็จะสั่งลิ้นล็อค ให้ล็อคฝาประตู
ถ้าแรงไฟที่รีดสวิทบ์(Reed Switch)ไม่เปลี่ยนแปลง
MCU ก็จะฟ้อง C3 เครื่องไม่ทำงาน

ถ้าแรงไฟ รีดสวิทบ์(Reed Switch) เปลี่ยนแปลงแล้ว
จะมีเดือย หรือสลัก หรือลิ้นล็อค เข้าไปล็อค ทำให้ไม่สามารถเปิดประตูได้
เพื่อป้องกันอันตรายจากการปั่นแห้ง
ขณะที่ลิ้นล็อค ทำการล็อคฝา แรงไฟก็จะมีการเปลี่ยนแปลง
ทำให้ MCU รู้ว่าได้ล็อคฝาถังแล้ว จึงสั่งให้เริ่มทำการปั่นแห้งได้
ถ้าแรงไฟที่จุดล็อคฝานี้ไม่เปลี่ยนแปลง
MCU ก็จะรู้ว่า ลิ้นล็อค ไม่ได้เข้ามาล็อค ก็จะฟ้องเออเร่อร์ C8 นั่นเอง

เชิญชมวีดีโอประกอบครับ!


ไม่มีความคิดเห็น: