วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

ทีวีเสียงไม่มีเสียง ตรวจเช็ดดีเสียด้วย มิเตอร์เข็ม เครื่องเล่นDVD ลำโพงคอม How to check TV no sound


ทีวีเสียงไม่มีเสียง ตรวจเช็ดดีเสียด้วย มิเตอร์เข็ม เครื่องเล่นDVD ลำโพงคอม How to check TV no sound
20/9/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ทีวีเสียงไม่มีเสียง ตรวจเช็ดดีเสียด้วย มิเตอร์เข็ม เครื่องเล่นDVD ลำโพงคอม How to check TV no sound

เทคนิคแยกเสียภาคเสียงหรือภาคจังเกิลด้วยVCDโดยไม่ต้องลอยขาทีวีGOLDSTARแท่นMC-41A
30/12/2557 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เทคนิคแยกเสียภาคเสียงหรือภาคจังเกิลด้วยVCDโดยไม่ต้องลอยขาทีวีGOLDSTARแท่นMC-41A

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้

ทีวีGOLDSTARแท่นMC-41A
ไอซีจังเกิลเบอร์ TA8690AN
ไอซีเสียงเบอร์ TA2006

อาการมีเสียงเบามากแทบจะไม่ได้ยิน

ไฟICเสียง TDA2006
ขา1 =12.2 V  NON INVERTING INPUT(+)
ขา2 =12.2 V  INVERTING INPUT(-)
ขา3 =0 V      GROUND
ขา4 =12.2 V  OUTPUT
ขา5 =24.8 V  VCC
วัดแล้วได้ค่าใกล้เคียงแสดงว่าไฟดี

จากนั้นใช้เครื่องเล่นVCDหรือDVD
ในการแยกว่าเสียที่ภาคใด
การแยกไม่ต้องลอยขาใดๆออก

เอาสายคีบสีแดง
จับที่ขา53 SOUND OUT(TA8690AN)
หรือซีคัปปลิ้งตำแหน่งC609 ขั้ว-
แล้วเอาสายคีบสีดำจับที่กราวด์หลอดหรือกราวด์จูนเนอร์

จากนั้นเปิดเครื่องเล่นVCDหรือDVD
แล้วนำสัญญาณเสียงจากVCD สายสีแดงหรือสีขาวก็ได้
ที่ขั้วสายAVเสียง จะประกอบด้วย
ส่วนปลอก (ขั้ว-หรือกราวด์)
ส่วนเข็ม (ขั้ว+หรือสัญญาณเสียง)

แล้วนำสายคีบสีแดงจับที่เข็ม (ขั้ว+สัญญาณเสียง)
แล้วนำสายคีบสีดำจับที่ปลอก (ขั้ว-กราวด์)
ถ้ามีเสียงออกก็แสดงว่าเสียที่ภาคไอซีจังเกิล
ถ้าไม่มีเสียงออกก็แสดงว่าเสียที่ภาคไอซีเสียง
ในการทดลองครั้งนี้ปรากฏว่าเสียงดัง
แสดงว่าเสียที่ภาคไอซีจังเกิลเบอร์TA8690AN

จากนั้นนำมิเตอร์เข็ม ตั้งย่าน10ACV
สายสีแดงเสียบที่รูOUTPUT
จับสัญญาณเสียงที่ไอซีจังเกิลขา53 SOUND OUT
ถ้าดีจะต้องมีความแรงของสัญญาณประมาณ0.8ACV
ถ้ามีเสียงออกลำโพงจะได้ประมาณ1.2ACV
เพิ่มขึ้น0.4ACV
ถ้าเข็มไม่ขึ้นหรือแทบไม่ขึ้นก็แสดงว่าเสียที่ภาคไอซีจังเกิล
ชอบเสียเซรามิคฟิลเตอร์5.5(SIF) อยู่ที่ขา4กับขา5
หลังจากเปลี่ยนเซรามิคฟิลเตอร์5.5(SIF)ราคาตัวละ10บาท
ก็มีเสียงออกแล้วใช้ได้

IC เสียง TDA2006 มี5ขา
ขา1 NON INVERTING INPUT = ขั้วบวก
แปลตรงๆว่า ขาเข้าไม่กลับขั้ว
หมายถึงขาเข้า+ ขาออก+, ขาเข้า-ขาออก-

ขา2 INVERTING INPUT = ขั้วลบ
แปลตรงๆว่า ขาเข้ากลับขั้ว
หมายถึงขาเข้า+ขาออก-, ขาเข้า-ขาออก+

ขา3 –VS = ไฟลบ (-) ต่อลงกราวด์
ขา4 OUTPUT = สัญญาณขาออก
ขา5 +VS = ไฟบวก (+)แหล่งจ่าย

SIF ย่อมาจาก  Sound intermediate frequency
แปลว่า ความถี่เสียงปานกลาง
หรือเรียกว่าเซรามิคฟิลเตอร์5.5
5.5 หมายถึง 5.5 MHZ

เทคนิคแยกเสียภาคเสียงหรือภาคจังเกิลด้วยมิเตอร์เข็มเขี่ยโดยไม่ต้องลอยขาทีวีGOLDSTARแท่นMC-41A
4/1/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เทคนิคแยกเสียภาคเสียงหรือภาคจังเกิลด้วยมิเตอร์เข็มเขี่ยโดยไม่ต้องลอยขาทีวีGOLDSTARแท่นMC-41A

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้

ทีวีGOLDSTARแท่นMC-41A
ไอซีจังเกิลเบอร์ TA8690AN
ไอซีเสียงเบอร์ TDA2006

อาการมีเสียงเบามากแทบจะไม่ได้ยิน

ไฟICเสียง TDA2006
ขา1 =12.2 V  NON INVERTING INPUT(+)
ขา2 =12.2 V  INVERTING INPUT(-)
ขา3 =0 V      GROUND
ขา4 =12.2 V  OUTPUT
ขา5 =24.8 V  VCC
วัดแล้วได้ค่าใกล้เคียงแสดงว่าไฟTDA2006ดี
สังเกตว่าOUTPUTจะต้องได้ครึ่งหนึ่งของแหล่งจ่าย

จากนั้นวัดไฟไอซีจังเกิลเบอร์TA8690AN
ขา1 ATT-IN =4.2V
ขา2 SOUND NF-IN =4.3V เวลาวัดจะมีเสียงตืดออกลำโพง
ขา4 SIF-DET IN =3.3V
ขา5 SIF-LIMIT OUT =4.1V
ขา50 ATT-CON(VOL) =0.7V
ขา53 SOUND OUT =4.6V

ไม่ต้องลอยขาใดๆออก
จากนั้นใช้มิเตอร์เข็มตั้งย่านX1K
ย่านX1Kจะมีไฟออกมาจากมิเตอร์เพียง3V150UA
ซึ่งจะไม่เกิดอันตรายกับวงจร
ห้ามใช้ย่านอื่นเขี่ยเพราะอาจเป็นอันตรายกับวงจร

มิเตอร์เข็มสายสีดำ(ไฟบวก)จับไปที่กราวด์หลอดภาพ
หรือกราวด์จูนเนอร์
จากนั้นใช้สายสีแดง(ไฟลบ)เขี่ย

จากนั้นเปิดทีวีให้ภาพออกแล้วทำการเขี่ย
เขี่ยที่ขา53 SOUND OUT
(ขาลบของC 609 ซีคัพปลิ้ง)มีเสียงดัง
แสดงว่าภาคไอซีเสียงไม่เสีย 
เสียที่ภาคไอซีจังเกิล
ชอบเสียเซรามิคฟิลเตอร์5.5MHZ
ซื้อมาตัวใหม่ราคา10บาท
ใส่กลับเข้าไปก็ใช้ได้แล้ว

ป.ล.
แต่ผมลองเขี่ยเล่นที่ขา2 SOUND NF-IN
ปรากฏว่ามีเสียงดังกว่าเขี่ยที่ขา53 มาก
เพราะที่ขา2จะไปผ่านOPAMPขยายสัญญาณ
ภายในตัวไอซีจังเกิลTA8690AN
ดังนั้นจึงดังกว่าขา53นั่นเอง

แต่ผมลืมเขี่ยที่ขา4 SIF-DET IN
กับขา5 SIF-LIMIT OUT
ที่ขา4กับ5จะมีเซรามิคฟิลเตอร์ค่า5.5(ชอบเสีย)
ทำหน้าที่กรองความถี่5.5MHZ
ในความคิดของผมถ้าเขี่ยที่ขา5 SIF-LIMIT OUT
น่าจะไม่มีเสียงหรือเสียงเบา
แต่ถ้าเขี่ยที่ขา4 SIF-DET IN
น่าจะมีเสียงดังกว่าที่ขา5ครับ
เพราะเซรามิคฟิลเตอร์5.5MHZเสียอยู่ครับ
จึงทำให้สัญญาณเสียงผ่านมาไม่สะดวกครับ

IC เสียง TDA2006 มี5ขา
ขา1 NON INVERTING INPUT = ขั้วบวก
แปลตรงๆว่า ขาเข้าไม่กลับขั้ว
หมายถึงขาเข้า+ ขาออก+, ขาเข้า-ขาออก-

ขา2 INVERTING INPUT = ขั้วลบ
แปลตรงๆว่า ขาเข้ากลับขั้ว
หมายถึงขาเข้า+ขาออก-, ขาเข้า-ขาออก+

ขา3 –VS = ไฟลบ (-) ต่อลงกราวด์
ขา4 OUTPUT = สัญญาณขาออก
ขา5 +VS = ไฟบวก (+)แหล่งจ่าย

SIF ย่อมาจาก  Sound intermediate frequency
แปลว่า ความถี่เสียงปานกลาง
หรือเรียกว่าเซรามิคฟิลเตอร์5.5
5.5 หมายถึง 5.5 MHZ

เทคนิคแยกเสียภาคเสียงหรือภาคจังเกิลด้วยลำโพงคอมโดยไม่ต้องลอยขาทีวีGOLDSTARแท่นMC-41A
1/1/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เทคนิคแยกเสียภาคเสียงหรือภาคจังเกิลด้วยลำโพงคอมโดยไม่ต้องลอยขาทีวีGOLDSTARแท่นMC-41A

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้

ทีวีGOLDSTARแท่นMC-41A
ไอซีจังเกิลเบอร์ TA8690AN
ไอซีเสียงเบอร์ TA2006

อาการมีเสียงเบามากแทบจะไม่ได้ยิน

ไฟICเสียง TDA2006
ขา1 =12.2 V  NON INVERTING INPUT(+)
ขา2 =12.2 V  INVERTING INPUT(-)
ขา3 =0 V      GROUND
ขา4 =12.2 V  OUTPUT
ขา5 =24.8 V  VCC
สังเกตุว่าOUTPUTจะมีไฟครึ่งหนึ่งของแหล่งจ่ายVCC
วัดแล้วได้ค่าใกล้เคียงแสดงว่าไฟดี

จากนั้นวัดไฟที่ไอซีจังเกิลเบอร์AT8690AN
ที่ขา53 SOUND OUT ต้องได้ประมาณ 4.6โวลท์
ถ้าวัดได้ดังนี้แล้วก็ทำการทดลองต่อไป

จากนั้นใช้ลำโพงคอม
ในการแยกว่าเสียที่ภาคใด
การแยกไม่ต้องลอยขาใดๆออก
แต่ต้องเอาลำโพงทีวีออก

เอาสายคีบสีแดง
จับที่ขา53 SOUND OUT(TA8690AN)
หรือซีคัปปลิ้งตำแหน่งC609 ขั้ว-
แล้วเอาสายคีบสีดำจับที่กราวด์หลอดหรือกราวด์จูนเนอร์

จากนั้นเอาสายUSBของลำโพงคอม
ไปเสียบที่คอมพิวเตอร์
แจ๊คลำโพงคอม จะประกอบด้วย
ส่วนปลอกSLEEVE (ขั้ว-หรือกราวด์)
ส่วนแหวนRING (ขั้ว+หรือสัญญาณเสียง)อยู่ตรงกลาง
ส่วนปลายTIP (ขั้ว+หรือสัญญาณเสียง)

นำสัญญาณเสียงที่ขา53 SOUND OUT
มาจับที่ส่วนปลาย(ขั้ว+หรือสัญญาณเสียง)
หรือส่วนแหวน(ขั้ว+หรือสัญญาณเสียง)
ของแจ๊คลำโพงคอม
จากนั้นเอากราวด์หลอดภาพหรือกราวด์จูนเนอร์
จับที่ส่วนปลอก(ขั้ว-หรือกราวด์)
จากนั้นเร่งเสียงทีวีจนสุด
และปรับโวลลุ่มลำโพงคอมให้ดังสุด

ถ้ามีเสียงออกมาที่ลำโพงคอมก็แสดงว่าภาคไอซีจังเกิลดี
แสดงว่าเสียที่ภาคเสียงหรือเส้นทางไปภาคเสียง

ในการทดลองครั้งนี้ปรากฏว่าเสียงดังออกลำโพงคอม
แสดงว่าเสียที่ภาคไอซีเสียงTA2006

IC เสียง TDA2006 มี5ขา
ขา1 NON INVERTING INPUT = ขั้วบวก
แปลตรงๆว่า ขาเข้าไม่กลับขั้ว
หมายถึงขาเข้า+ ขาออก+, ขาเข้า-ขาออก-

ขา2 INVERTING INPUT = ขั้วลบ
แปลตรงๆว่า ขาเข้ากลับขั้ว
หมายถึงขาเข้า+ขาออก-, ขาเข้า-ขาออก+

ขา3 –VS = ไฟลบ (-) ต่อลงกราวด์
ขา4 OUTPUT = สัญญาณขาออก
ขา5 +VS = ไฟบวก (+)แหล่งจ่าย

SIF ย่อมาจาก  Sound intermediate frequency
แปลว่า ความถี่เสียงปานกลาง
หรือเรียกว่าเซรามิคฟิลเตอร์5.5
5.5 หมายถึง 5.5 MHZ

เทคนิคแยกเสียภาคเสียงหรือภาคจังเกิลดัวยมิเตอร์เข็มวัดความแรงความถี่ทีวีGOLDSTARแท่นMC-41A
30/12/2557 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เทคนิคแยกเสียภาคเสียงหรือภาคจังเกิลดัวยมิเตอร์เข็มวัดความแรงความถี่ทีวีGOLDSTARแท่นMC-41A

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้

ทีวีGOLDSTARแท่นMC-41A
ไอซีจังเกิลเบอร์ TA8690AN
ไอซีเสียงเบอร์ TA2006

อาการมีเสียงเบามากแทบจะไม่ได้ยิน

วัดลำโพง มิเตอร์เข็ม ตั้งย่านX1
ย่านนี้มีไฟออกมาจากตัวมิเตอร์ 3โวลท์150MA
เขี่ยที่ขั้วลำโพงปรากฏว่ามีเสียงดัง
แล้ววัดได้ประมาณ8โอมห์ แสดงว่าลำโพงไม่เสีย
ลำโพงขนาด8โอมห์

ไฟICเสียง TDA2006
ขา1 =12.2 V  NON INVERTING INPUT(+)
ขา2 =12.2 V  INVERTING INPUT(-)
ขา3 =0 V      GROUND
ขา4 =12.2 V  OUTPUT
ขา5 =24.8 V  VCC
วัดแล้วได้ค่าใกล้เคียงแสดงว่าไฟดี

จากนั้นนำมิเตอร์เข็ม ตั้งย่าน10ACV
สายสีแดงเสียบที่รูOUTPUT
จับสัญญาณเสียงที่ไอซีจังเกิลขา53 SOUND OUT
ถ้าดีจะต้องมีความแรงของสัญญาณประมาณ0.8ACV
ถ้ามีเสียงออกลำโพงจะได้ประมาณ1.2ACV
เพิ่มขึ้น0.4ACV
ถ้าเข็มไม่ขึ้นหรือแทบไม่ขึ้นก็แสดงว่าเสียที่ภาคไอซีจังเกิล
ชอบเสียเซรามิคฟิลเตอร์5.5(SIF) อยู่ที่ขา4กับขา5

IC เสียง TDA2006 มี5ขา
ขา1 NON INVERTING INPUT = ขั้วบวก
แปลตรงๆว่า ขาเข้าไม่กลับขั้ว
หมายถึงขาเข้า+ ขาออก+, ขาเข้า-ขาออก-

ขา2 INVERTING INPUT = ขั้วลบ
แปลตรงๆว่า ขาเข้ากลับขั้ว
หมายถึงขาเข้า+ขาออก-, ขาเข้า-ขาออก+

ขา3 –VS = ไฟลบ (-) ต่อลงกราวด์
ขา4 OUTPUT = สัญญาณขาออก
ขา5 +VS = ไฟบวก (+)แหล่งจ่าย

SIF ย่อมาจาก  Sound intermediate frequency
แปลว่า ความถี่เสียงปานกลาง
หรือเรียกว่าเซรามิคฟิลเตอร์5.5
5.5 หมายถึง 5.5 MHZ


ไม่มีความคิดเห็น: